راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد اجاره خودرو

قرارداد اجاره خودرو

این قرارداد بین کارخانه …………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس ……………… که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… شماره شناسنامه ………. صادره از ………….. به آدرس …………….. کوچه ……………تلفن ………. که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2226″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.