راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد اجاره وسیله نقلیه

با توکل به خداوند متعال این قرارداد در تاریخ                           فی
مابین                                 به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره             مورخ         به عنوان متعهد له از یک طرف و آقای / شرکت                     شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمایندگی                                 که طبق آگهی شماره                 روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2686″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.