راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد استفاده از حق ارتفاق

(قرارداد استفاده از حق ارتفاق)

مالک : خانم/آقای …………………………………………… فرزند آقای ………………………………………. دارای شناسنامه شماره……………………………. صادره از ……………………………… متولد ……………………………… ساکن: ………………………………………………………………………………………………………..متمتع از حق(صاحب حق) : خانم/آقای ……………………………… فرزند آقای ……………………….. دارای شناسنامه شماره ………………………………….. صادره از ……………………………………. متولد ……………………. ساکن : …………………………………………………………..

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2250″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.