راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد اعطای عاملیت فروش

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات شرکت ………………………..

این قرارداد فی مابین شرکت …………………به شماره ثبت …………………. به مدیریت ……………….. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………….. ،صادره از ……………………………………………… و شماره تلفن …………………….. و نمابر ……………… ، که در این قرارداد شرکت نامیده میشود از یک طرف و شخصیت حقیقی/ حقوقی : ……………..به شماره ثبت:…………….. به مدیریت آقای/خانم : …………………. فرزند: …………………….. به شماره شناسنامه : …………………….. صادره از:…………………….. به نشانی: ………………………………………………………………………………………. شماره تماس: …………………………………. نمابر: ………………………………….. پست الکترونیک: ………………………………………………………………………………
که از این پس «عامل فروش» نامیده می‌شود از طرف دیگر مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد می‌گردد.

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2265″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.