راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد رنگ آمیزی

 قرارداد رنگ آمیزی

این قرارداد در تاریخ ……………….. فیمابین شرکت …………… به نمایندگی …………….. که کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………. به شماره شناسنامه …………… صادره از …………………. به نشانی ……………………………………….. تلفن ……………….. که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2533″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.