راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی

قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی

این قرارداد ما بین شرکت ………………(سهامی خاص) به شماره ثبت ………………. به نمایندگی …………….. با سمت ………….. به نشانی…………………………………………………… به شماره تلفن: …………………. و فاکس: ……………………. به عنوان طرف اول و فروشگاه اینترنتی ……………………. به مدیریت: ………….. ……..مدرک: ………………. – نام پدر: ………………….. – شماره شناسنامه: ……… به نشانی محل فعالیت:…………………………………………………………. – تلفن:………………… – همراه : ……………… و به نشانی منزل: ………………………………….. ا یمیل:…………………………….. آدرس اینترنتی وب سایت فروشگاه ………………………………….. به عنوان طرف دوم، به شرح ذیل منعقد می گردد:

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2527″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.