راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد طرح کمک به نوسازی

این قرارداد فی مابین طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع به نمایندگی آقای …………………………(مجری طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع ) به نشانی : ………………………………………۵ که در این قرارداد مجری طرح نامیده می شود از یکطرف و شرکت ………………………………ثبت شده به شماره                     در اداره ثبت شرکتها به نمایندگی ……………………………………به موجب کپی روزنامه رسمی پیوست به نشانی                                                             که از این پس ” طرف قرارداد” نامیده می شود، از طرف دیگر طبق شرایط و مقررات عمومی قراردادها که جزء لاینفک قرارداد بوده و ضمیمه این قرارداد نیز می باشد و مواردی که ذیلاً ذکر می شود منعقد می گردد.

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2355″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

 

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.