راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد فروش محصولات کشاورزی

قرارداد فروش محصولات کشاورزی

این قرارداد در تاریخ [تاریخ] بین [نام فروشنده] به شماره ملی [شماره ملی] به نشانی [نشانی] به عنوان فروشنده و [نام خریدار] به شماره ملی [شماره ملی] به نشانی [نشانی] به عنوان خریدار، به شرح زیر منعقد می‌گردد:

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد فروش [نوع محصول] به میزان [مقدار] تن با مشخصات [مشخصات محصول] می‌باشد.

ماده ۲- قیمت

قیمت هر تن محصول [قیمت] می‌باشد. مجموع ارزش قرارداد برابر است با [مقدار] تن * [قیمت] = [مبلغ]

ماده ۳- زمان تحویل

فروشنده متعهد می‌گردد محصول مورد معامله را حداکثر تا تاریخ [تاریخ] در محل [محل تحویل] به خریدار تحویل دهد.

ماده ۴- نحوه پرداخت

خریدار متعهد می‌گردد مبلغ قرارداد را به شرح زیر به فروشنده پرداخت نماید:

  • [درصد] درصد از مبلغ قرارداد در زمان عقد قرارداد به عنوان پیش پرداخت
  • [درصد] درصد از مبلغ قرارداد در زمان تحویل محصول به عنوان الباقی

ماده ۵- تضمین

فروشنده ضمانت می‌نماید محصول مورد معامله از نظر کمی و کیفی مطابق با مشخصات مندرج در ماده ۱ این قرارداد باشد. در صورت عدم مطابقت محصول با مشخصات، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ و یا خسارات وارده را از فروشنده مطالبه نماید.

ماده ۶- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد، طرفین متعهد می‌گردند اختلاف خود را از طریق مذاکره و سازش حل و فصل نمایند. در صورت عدم امکان حل اختلاف از طریق مذاکره و سازش، اختلاف از طریق مراجع قضایی حل و فصل خواهد شد.

ماده ۷- سایر شرایط

  • هرگونه تغییر یا اصلاح در این قرارداد باید کتباً و با توافق طرفین صورت گیرد.
  • این قرارداد در [تعداد] نسخه تنظیم شده و هر نسخه حکم واحد را دارد.

امضاء طرفین

[نام فروشنده] [نام خریدار]

[تاریخ]

توضیح:

در این قرارداد، طرفین می‌توانند مشخصات محصول مورد معامله، قیمت هر تن محصول، زمان تحویل، نحوه پرداخت، تضمین‌ها و سایر شرایط مورد نظر خود را به تناسب نیازهای خود تعیین نمایند.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.