راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد کار معین و مدت محدود

   قرارداد کار معین و مدت محدود  

این قرار داد بر اساس مفاد ماده یک آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوبه شماره ۳۶۹۹/ت۳۶۹۳۳ مورخ ۱۳/۴/۸۳ هیأت محترم وزیران بین دهیاری ………………………………. بخش …………………… شهرستان ………… که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقای ………………….. فرزند ………………….. دارای شمار ه شناسنامه …………… صادره از …………………… ساکن : ………………………………………………………………………. تلفن ………………………………. به عنوان «طرف قرارداد» منعقد می‌گردد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2459″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.