راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی

این قرارداد بین امضاکنندگان زیر

الف) بانک ……………………. شعبه ……………………. به نشانی …………………………………………………………………

ب) آقای/ خانم/شرکت ………………………………. فرزند ……………………… به شناسنامه شماره ………………… صادره ……………………………. به نشانی ………………. ثبت شده ذیل شماره ……………………….. اداره ثبت شرکتهای ………………………. با امضای ……………………. به نشانی …………………………..

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2420″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.