راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه

قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه

 این قرارداد در تاریخ …………….. فیمابین شرکت ……………….) ثبت شده به شماره ……………… به مدیریت و نمایندگی آقای ……………… به نشانی ……………………… که از این پس «……….» نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت ……………………… ، ثبت شده به شماره ……………………… به نشانی …………………………. به مدیریت و نمایندگی ……………………………..، آقا/ خانم…………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………………… صادره از ………………………. به نشانی …………………………….که منبعد «مشترک » نامیده می‌شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد گردید.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2391″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.