راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد نمایندگی فروش کالای تولیدی

**قرارداد نمایندگی فروش کالای تولیدی**

تاریخ: [تاریخ]

**بند ۱: موضوع قرارداد**

۱.۱ طرفین این قرارداد به ترتیب به [نام شرکت تولیدکننده] به عنوان “تولیدکننده” و [نام شرکت نماینده] به عنوان “نماینده” معروفند.

۱.۲ موضوع این قرارداد، تعیین شرایط و ویژگی‌های نمایندگی فروش محصولات تولیدی تولیدکننده توسط نماینده می‌باشد.

**بند ۲: حقوق و وظایف نماینده**

۲.۱ نماینده متعهد می‌شود که به عنوان نماینده تولیدکننده عمل کرده و محصولات تولیدکننده را در منطقه مشخص شده به فروش برساند.

۲.۲ نماینده موظف است تمام تبلیغات و فعالیت‌های تبلیغاتی مربوط به محصولات را به نحوی انجام دهد که به بهترین نحو از تجربه و تخصص خود برای افزایش فروش استفاده نماید.

**بند ۳: تعیین حقوق و کارمزد**

۳.۱ تعیین حقوق و کارمزد نماینده براساس میزان فروش و مقررات معین شده توسط طرفین خواهد بود. این حقوق و کارمزد به صورت [درصدی از فروش یا مقدار ثابت] مشخص خواهد شد.

۳.۲ پرداخت حقوق و کارمزد به نماینده به صورت [ماهانه، سه ماهه و یا سالانه] و تا [تاریخ معین] صورت خواهد گرفت.

**بند ۴: حقوق و وظایف تولیدکننده**

۴.۱ تولیدکننده موظف است تمام محصولات مورد نیاز نماینده را به موقع و با کیفیت لازم فراهم کند.

۴.۲ تولیدکننده مسئول ارائه اطلاعات فنی، مواد تبلیغاتی و پشتیبانی فنی برای نماینده خواهد بود تا نماینده بتواند به بهترین نحو ممکن از فروش محصولات استفاده کند.

**بند ۵: مدت قرارداد و شرایط پایان**

۵.۱ این قرارداد به مدت [تعداد ماه یا سال] از تاریخ امضاء اعتبار دارد.

۵.۲ هر یک از طرفین می‌توانند با اطلاع قبلی حداقل [تعداد روز] از دیگری، این قرارداد را پایان دهند یا با توافق کتبی قرارداد را تمدید کنند.

با امضاء این قرارداد، طرفین تأیید می‌کنند که تمامی بندها و شرایط این قرارداد را مطالعه کرده و موافقت کامل خود را اعلام می‌نمایند.

**بند ۶: منطقه فعالیت نماینده**

۶.۱ محدوده فعالیت نماینده در [نام مناطق یا کشورها] تعیین می‌شود. نماینده موظف است که تمامی فعالیت‌های فروش خود را در این مناطق انجام دهد و از هر گونه فروش غیرمجاز خودداری نماید.

۶.۲ در صورت تمایل به توسعه محدوده فعالیت، نیاز به توافق کتبی از طرفین دارد.

**بند ۷: مسئولیت‌های حمل‌ونقل و انبارداری**

۷.۱ مسئولیت حمل‌ونقل محصولات از کارخانه تولیدکننده به نقاط فروش مربوط به نماینده بر عهده تولیدکننده خواهد بود.

۷.۲ نماینده موظف به انجام تمامی مسئولیت‌های مربوط به انبارداری و نگهداری محصولات برای حفظ کیفیت آنها مسئول خواهد بود.

**بند ۸: اطلاعات تجاری و محرمانگی**

۸.۱ هر یک از طرفین موظف به حفظ محرمانی اطلاعات تجاری مربوط به تجارت خود خواهند بود و هیچ یک از طرفین نباید اطلاعات محرمانه دیگری را به اشتراک بگذارند.

۸.۲ این تعهد به مدت [مدت زمان] پس از پایان این قرارداد ادامه خواهد داشت.

**بند ۹: ترویج و توسعه بازار**

۹.۱ نماینده متعهد به ترویج فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغات برای افزایش شناخت و فروش محصولات تولیدکننده می‌باشد.

۹.۲ تولیدکننده نیز موظف به ارائه هر گونه مواد تبلیغاتی و پشتیبانی لازم به نماینده برای اجرای بهتر فعالیت‌های بازاریابی است.

**بند ۱۰: تسویه حساب و گزارش‌دهی**

۱۰.۱ تسویه حساب مربوط به حقوق و کارمزد نماینده به صورت [ماهانه، سه ماهه و یا سالانه] و تا [تاریخ معین] انجام می‌شود.

۱۰.۲ نماینده موظف به ارائه گزارش دقیق و به‌روز از فعالیت‌های فروش به تولیدکننده است. گزارش‌ها شامل جزئیات فروش، میزان موجودی محصولات و هر گونه مسئولیت یا چالشی که ممکن است پیش‌آید خواهد بود.

**بند ۱۱: تعهد به کیفیت محصولات**

۱۱.۱ تولیدکننده تعهد می‌دهد که محصولات ارائه شده به نماینده، بهترین کیفیت ممکن را داشته باشند و همگی به استانداردهای معتبر صنعتی و قوانین مربوطه تطابق داشته باشند.

۱۱.۲ در صورت وجود هر گونه عیب یا نقص در محصولات تحویلی، تولیدکننده موظف به تعمیر یا تعویض آنها خواهد بود.

**بند ۱۲: حفاظت از حقوق نماینده**

تولیدکننده هیچ اقدامی که باعث تخریب نام یا تخصص نماینده شود، انجام نخواهد داد و تلاش می‌کند که هرگونه مسائل اختلافی به دو طرف موافقت‌زده حل شود.

**بند ۱۳: تشویق و پاداش**

۱۳.۱ تشویق به نماینده برای دستیابی به اهداف فروش معین و ارتقاء بازارفروش از طریق تعیین پاداش‌های مالی یا تخفیف‌های خاص ممکن خواهد بود.

۱۳.۲ شرایط و مقدار پاداش‌ها توسط طرفین به صورت جداگانه و با توافق کتبی تعیین خواهد شد.

**بند ۱۴: تغییرات در قرارداد**

۱۴.۱ هر تغییر یا اصلاح در این قرارداد توسط توافق کتبی از طرفین صورت خواهد گرفت و فاقد این توافق تأثیری نخواهد داشت.

۱۴.۲ تغییرات در شرایط اقتصادی یا بازاریابی نیاز به بررسی و توافق مجدد در این قرارداد دارد.

**بند ۱۵: ارتقاء دانش و مهارت‌ها**

۱۵.۱ تولیدکننده متعهد است که به نماینده آموزش‌های لازم را ارائه دهد تا او بتواند به بهترین نحو از محصولات استفاده کند و به روز با تغییرات بازار بماند.

۱۵.۲ هر یک از طرفین می‌پذیرند که مشارکت فعال در کلاس‌ها، وبینارها یا دوره‌های آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارت‌های نماینده اهمیت دارد.

با امضاء این بخش، طرفین تأیید می‌کنند که تمامی بندها و شرایط این قرارداد را مطالعه کرده و موافقت کامل خود را اعلام می‌نمایند.

**[نام و امضاء تولیدکننده]**

تاریخ: _________

**[نام و امضاء نماینده]**

تاریخ: _________

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.