راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد پشتیبانی نرم افزار

این قرارداد فیمابین                                           به نمایندگی                                     به آدرس:

که از این به بعد کارفرما نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت …………….. به نمایندگی آقای………….. به آدرس: ……………………………. که از این پس کارشناس نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد می‌گردد:

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2646″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.