راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد کار دستیار دندانپزشک

قرارداد کار دستیار دندانپزشک

این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ در شهر تهران بین طرفین زیر منعقد می گردد:

طرف اول:

 • نام و نام خانوادگی: [نام کارفرما]
 • شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه کارفرما]
 • شماره ملی: [شماره ملی کارفرما]
 • آدرس: [آدرس کارفرما]
 • تلفن: [تلفن کارفرما]

که در این قرارداد به اختصار “کارفرما” نامیده می شود

طرف دوم:

 • نام و نام خانوادگی: [نام دستیار دندانپزشک]
 • شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه دستیار دندانپزشک]
 • شماره ملی: [شماره ملی دستیار دندانپزشک]
 • آدرس: [آدرس دستیار دندانپزشک]
 • تلفن: [تلفن دستیار دندانپزشک]

که در این قرارداد به اختصار “کارمند” نامیده می شود

با موضوع قرارداد ذیل منعقد می گردد:

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از همکاری دستیار دندانپزشک با کارفرما در مطب دندانپزشکی به نشانی [آدرس مطب دندانپزشکی] به منظور انجام امور زیر:

 • پذیرش بیماران و ثبت اطلاعات آنها در پرونده
 • آماده سازی تجهیزات و مواد دندانپزشکی
 • کمک به دندانپزشک در انجام مراحل درمان
 • رعایت اصول بهداشتی و ایمنی در محیط کار

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت قرارداد [مدت قرارداد] ماه شمسی از تاریخ [تاریخ شروع قرارداد] لغایت [تاریخ پایان قرارداد] می باشد.

ماده ۳- محل کار

محل کار دستیار دندانپزشک مطب دندانپزشکی کارفرما به نشانی [آدرس مطب دندانپزشکی] می باشد.

ماده ۴- ساعات کار

ساعات کار دستیار دندانپزشک [تعداد ساعات کار در هفته] ساعت در هفته به صورت [شیفت کاری] می باشد.

ماده ۵- حق السعی

حق السعی دستیار دندانپزشک به صورت [نوع پرداخت] به شرح زیر تعیین می گردد:

 • حقوق پایه: [میزان حقوق پایه]
 • اضافه کاری: [میزان اضافه کاری]
 • پاداش: [میزان پاداش]

ماده ۶- مزایا

کارمند علاوه بر حقوق پایه، از مزایای زیر نیز بهره مند خواهد شد:

 • بیمه تامین اجتماعی
 • مرخصی استحقاقی
 • مرخصی استعلاجی

ماده ۷- تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می گردد که:

 • محل کار مناسب و ایمن را برای کارمند فراهم نماید.
 • حقوق و مزایای کارمند را مطابق با مقررات قانونی به موقع پرداخت نماید.
 • کارمند را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد.

ماده ۸- تعهدات کارمند

کارمند متعهد می گردد که:

 • در ساعات کاری تعیین شده در محل کار حضور داشته باشد.
 • به صورت دقیق و با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی، به انجام امور محوله بپردازد.
 • از اموال و تجهیزات کارفرما به خوبی نگهداری نماید.

ماده ۹- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، موضوع اختلاف از طریق مذاکره و توافق حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم امکان حل اختلاف از طریق مذاکره، موضوع اختلاف به مراجع قانونی ذیصلاح ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۰- نسخ قرارداد

این قرارداد در [تعداد] نسخه تنظیم گردیده و هر نسخه از آن دارای اعتبار یکسان می باشد.

طرفین قرارداد

کارفرما کارمند

[نام و امضاء] [نام و امضاء]

بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد منشی مطب

۴/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.