راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد گچ کاری

قرارداد اجرای گچ و خاک و سفیدکاری ساختمان

مالک : آقای ………… فرزند ……… شماره شناسنامه ………… ساکن ………………………………. .

پیمانکار : آقای ………… فرزند ……… شماره شناسنامه ………… ساکن …………………………….. .

موضوع قرارداد : اجرای گچ و خاک و سفیدکاری ساختمان سقف تیرچه بلوک

مواردی که در قرارداد باید رعایت گردند به قرار زیر هستند .

۱)اجرای گچ و خاک و سفیدکاری ……….. طبقه و ………… واقع در ……………………………………….. ، طبق نقشه و اصلاحات لازم و هماهنگی با مالک طبق موارد مشروح زیر:

الف – اجرای گچ و خاک و سفیدکاری داخل ساختمان زیر نظر مالک و ناظر .

ب- خلاصه عملیات این مرحله از پیمان ، انجام گچ و خاک و سفیدکاری ساختمان با دقت و کیفیت مطلوب و طبق نقشه و اصول اساسی از قرار مبلغ هر مترمربع …………… ریال ( برای کلیه طبقات) که در پایان کار و پس از تأیید مهندس ناظر پرداخت گردد.

۲)تهیه و آماده سازی مصالح به عهده مالک می‌باشد و تهیه وسایل و ابزار کار به عهده پیمانکار می‌باشد.حراست و حفاظت از ابزار کار و وسایل به عهده پیمانکار می‌باشد تهیه‌ی خورد و خوراک کارگران به عهده‌ی پیمانکار می‌باشد و مالک در این زمینه هیچگونه تعهدی ندارد.

۳)نحوه پرداخت نهایی دستمزد در پایان کار می‌باشد.بنا به درخواست پیش پرداخت تا مبلغ یک سوم کل مبلغ قرارداد با توافق پس از اجرای حداقل نصف کار امکان پذیر است.

۴) رعایت اصول اخلاقی و حرمت همسایه‌ها و پرهیز از رفتارهای نامناسب و همچنین استفاده صحیح و مناسب از مصالح ساختمانی و پرهیز از ریخت و پاش آن توسط عوامل اجرایی الزامی است.

۵)مدت اجرای پروژه از تاریخ ……… لغایت ……… حداکثر به مدت ……… روز بوده که پیمانکار متعهد به رعایت آن می‌باشد. در صورت برخورد با موانع مدت زمان آن قابل تمدید می‌باشد. در صورت تأخیر در کار ،مالک به ازای هر روز تأخیر مبلغ ………… ریال را از صورت‌وضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود.

۶)چنانچه بنا به هر دلایلی کار از طرف مالک تعطیل گردد. مالک موظف است بنا به درصد پیشرفت کار مبلغ قرارداد را پرداخت نماید.

۷)مسئولیت هر گونه سوانح(صدمات بدنی، جرح و فوت) در حین اجرای کار به عهده پیمانکار می‌باشد.

۸)این قرارداد با حضور طرفین (پیمانکار و مالک ) در یک صفحه و با رضایت کامل و رؤیت نقشه‌های اجرایی و بازدید از محل کار منعقد شده و پیمانکار از کم و کیف آن اطلاع پیدا کرده است.

۹)چنانچه مالک در هر مرحله تشخیص دهد که پیمانکار توان اجرای کار را ندارد می‌تواند با هماهنگی ناظر و یا یک نفر کارشناس دادگستری با تهیه صورتجلسه‌ای محلی با امضای حداقل دو نفر شاهد پیمانکار را خلع ید نماید.


امضای مالک/ امضای پیمانکار

امضای مهندس ناظر /امضای شهود وقت

۴/۵ - (۶ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.