راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی | متن و شرح

متن ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.

شرح ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان در صورتی مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه «صالح» اقامه دعوا کند که دعوا از پش اقامه نشده باشد. در این مورد حتی اگر دعوای اصلی در دادگاه تجدید نظر و دعوای منوطٌ به در دادگاه نخستین مطرح باشد دادگاه تجدید نظر مکلف به صدور قرار اناطه است.
پس از صدور قرار اناطه، دادگاه در فرصت یک ماهه تا ارائه گواهی اقامه دعوای منوطٌ به، به قید وقت احتیاطی و پس از ارائه گواهی در مهلت مقرر با صدور قرار توقیف دادرسی، تا ارائه رای قطعی در دادگاه صادر کننده قرار اناطه باقی می‌ماند.

۳/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.