راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

مجازات خیانت در امانت

 قانون جدید مجازات خیانت در امانت

خیانت در امانت در قانون جدید، مستفاد از ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید ، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

همچنین در ماده بعدی یعنی ماده ۶۷۴ تصریح گردیده است که هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا ، براین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یابه مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد با مقایسه میان قانون جدید و قانون قدیم معین می گردد که تنها تفاوت در تقنین این قانون اعمال  گردیده است این است که این جرم را مشمول مرور زمان دانسته است .

در ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است که چنان چه تعقیب جرایم موجب تعزیر از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مصرح در بندهای الف تا ث تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد مشمول مرور زمان می شود و از آن جایی که خیانت در امانت از جمله جرایم موجب تعزیر درجه ۵ است به استناد بند پ ماده ۱۰۶ مشمول مرور زمان می شود .

تبصره یک ماده ۱۰۵ اقدام تعقیبی یا تحقیقی را اقدامی می داند که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار ، جلب ، بازجویی ، استماع اظهارات شهود و مطلعان انجام می دهد .

چنان چه چنین رسیدگی قرار اناطه صادر گردد، خیانت در امانت در قانون جدید، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.

خیانت در امانت چیست؟

اگر فردی که مال به وی سپرده شده است، از بازگرداندن آن در هنگام مطالبه (از سوی مالک و یا نماینده‌ی قانونی وی) خودداری کند و یا مال را صرف منظوری کند، غیر از آنچه که مالک تعیین نموده، خیانت در امانت تحقق میابد.

اصطلاحات موارد خیانت در امانت

۱. امین: شخصی است که مالی از طرف مالک آن به او سپرده میشود تا در زمان مشخصی به او بازگرداند و یا به مصرف معینی برساند.

۲. مال مورد امانت: مالی است که شخص مالک به امین میدهد تا نگهداری کند مثلا کتابی را به صورت امانت به دوستش میدهد. کتاب، مال مورد امانت است.

۳. خائن: فرد امینی بوده که مالک، مال مورد امانت را به او سپرده تا نگهداری کند و یا به مصرف خاصی برساند ولی مال را تلف کرده و یا مورد استفاده قرار داده است.

استعمال موارد خیانت در امانت

مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است. برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست او از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.

تصاحب در موارد خیانت در امانت

یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف در خیانت در امانت

تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. مثلا خودرویی به امانت به فرد امین داده میشود و فرد امین با استفاده نادرست موجب تلف کردن و از بین بردن خودرو میشود.

مالکیت در خیانت در امانت

برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی (نماینده مالک) به امین سپرده شود. یعنی اگر توسط شخصی غیر از مالک مثلا دزد، به فرد دیگر سپرده شود، امانت معنایی ندارد.

همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه (دزدی) را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگرداندن مال آن را به ضرر سارق (دزد) به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

خیانت در امانت زمانی مطرح میشود که فرد (مالک اموال) بتواند اثبات کند که مالک آن مال بوده است و اموال را به فرد یا افرادی به صورت امانت داده است که یا نگهداری نماید و یا برای کار معینی به مصرف برساند.

سپس فرد امین از انجام وظایفی که به او سپرده شده است امتناع میکند و یا آن را به روش دیگری انجام میدهد.

ارکان تشکیل دهنده خیانت در امانت

هر جرمی از سه رکن تشکیل شده است:

رکن مادی: عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن (در قسمت بالا توضیح داده شد) مال مورد امانت که می تواند به صورت انجام دادن کاری و یا انجام ندادن یک کار باشد.

رکن معنوی: سوء نیت عام و سوء نیت خاص است. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و سوء نیت خاص یعنی قصد و اراده ورود ضرر به غیر است.

رکن قانونی: ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و قانون مجازات اسلامی

خیانت در امانت چک

امین، حق واگذاری چک مورد امانت را به دیگری ندارد و در صورت واگذاری آن مرتکب جرم خیانت در امانت می شود.

مثلا زمانیکه قرار است کارگری در یک شرکت و یا کارگاه مشغول کار شود، کارفرما از او چک ضمانت میگیرد تا در صورت تخلفات و وارد شدن ضرر بتواند آنرا وصول کند.

اگر بدون هیچ دلیلی و در صورتیکه کارگر تمام وظایف خود را به درستی انجام میدهد، کارفرما چک ضمانت را به فرد دیگری منتقل کند و یا قصد وصول آنرا داشته باشد، مرتکب خیانت در امانت شده است.

تفاوت خیانت در امانت با کلاهبرداری و سرقت

در کلاهبرداری شخص با حیله و تقلب، مال را به دست میاورد و «سپرده شدن مال از سوی مالک» اتفاق نمی‌افتد.

در سرقت نیز فردی به طور پنهانی مالی را برمی‌دارد و لذا سپردن در این جا نیز محقق نمی‌شود.

بدین معنی که مالی با رضایت جهت امانت به فرد کلاهبردار یا سارق سپرده نمیشود، بلکه کلاهبردار با انواع روش‌ها و سارق به طور کاملاً مخفی به گونه‌ ای که شما متوجه نشوید، مال را از شما اخذ می‌نمایند.‌‌

مراحل شکایت موارد خیانت در امانت

۱. در صورتیکه قصد شکایت کیفری از فردی به دلیل خیانت در امانت را داشته باشید میتوانید مراحل زیر را انجام دهید.

۲. شما میتوانید برای شکایت کیفری، با وکیل خیانت در امانت به صورت تلفنی مشورت کنید.

۳. به دلیل اینکه شکایت کیفری خیانت در امانت نیاز به تنظیم شکوائیه دارد، اگر اطلاعات کافی برای تنظیم شکوائیه ندارید میتوانید به صورت حضوری با وکیل خیانت در امانت مشورت کنید.

۴. شما میتوانید در صورتیکه تمایلی برای حضور در دادگاه و یا وقت کافی برای شکایت ندارید، به وکیل متخصص خیانت در امانت وکالت بدهید که شکایت را انجام دهد.

۵. در صورتیکه قصد داشتید تا وکیل شکایت خیانت در امانت را انجام دهد مدارک زیر را همراه داشته باشید.

مدارک لازم برای شکایت موارد خیانت در امانت

۱. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.

۲. ارائه مدارک و مستندات در خصوص اموالی و یا اسنادی که مال به صورت امانت داده شده است و سپس مورد خیانت در امانت قرار گرفته شده است. ( منبع:برنا )

مجازات عدم اثبات خیانت در امانت 

در صورتی که شخصی نسبت به فرد دیگری اقدام به شکایت خیانت در امانت کند و نتواند اتهام خیانت در امانت را اثبات کند، فرد متهم شده می تواند با شکایت افترا به دادسرا تقاضای تعقیب مفتری را درخواست کند. در شرایطی که سوء نیت مفتری در دادگاه ثابت شود مجازات عدم اثبات خیانت در امانت همچون حبس از یک ماه تا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق برای وی در نظر گرفته می شود.

بدین ترتیب شخصی که افترای خیانت در امانت به وی زده شده است و بی گناه شناخته شده است می تواند با انتشار آگهی در رسانه ها و جراید حیثیت و آبروی از دست رفته را بازگرداند.

بدین ترتیب پیشنهاد می کنیم در زمان شکایت خیانت در امانت حتما با مدارک کامل اقدام کنید تا کمترین احتمالی نسبت به اثبات بی گناهی شخص وجود نداشته باشد. همچنین افرادی که مورد این افترا قرار گرفته اند می توانند با شکایت از مفتری آبروی معنوی از دست رفته خود را بازپس گیرند.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.