راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

مشاوره به صورت نیمه وقت

 مشاوره به صورت نیمه وقت

این قرارداد بین کانون ………………….. به آدرس ……………………………… که از این پس در این قرارداد کانون نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم ……………………. دارنده شناسنامه شماره: …………………….به نشانی: ……………………………………………………………………… دارای تحصیلات: ………………………. از دانشگاه/دانشکده ………………… کشور: ………………. که از این پس در این قرارداد مشاور نامیده می شود، از طرف دیگر تحت شرایط زیر منعقد می گردد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2322″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.