راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

مهریه بعد از ازدواج مجدد زن

آیا اگر زنی از پس از طلاق، ازدواج مجدد داشته باشد از همسر اول خود نمی تواند مهریه را طلب کند؟

به گزارش راهش، سایت حقوقی گوین در این رابطه مقاله زیر را منتشر کرده است که در ادامه می خوانیم:

آیا مهریه بعد از ازدواج مجدد زن به وی تعلق می گیرد

مهریه چه از نوع عند المطالبه باشد و یا عند الاستطاعه ، یک نوع دین است که  بر ذمه مرد می باشد،

در زمانی که زن و شوهر در عقد یکدیگر هستند ، زن حتی اگر دوشیزه ( باکره ) باشد ، مطابق قانون مالک تمام مهریه خود است می تواند تمام مهریه خود را مطالبه کند و فقط در زمان طلاق است که مهریه زن باکره ، نصف می شود.

طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد و یا طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین

و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌کند ….. و مطالبات زن که در این ماده نام برده شد می بایست در رای دادگاه قید و بر اساس آن صیغه طلاق جاری و رای اجرا می شود

لذا چنانچه پس از وقوع طلاق ، مهریه و یا بخشی از آن باقی مانده باشد مرد هنوز مدیون زن می باشد و ازدواج بعدی زن تاثیری در پرداخت و یا عدم پرداخت مهریه ندارد ، مگر اینکه زن به میل خود از این حق خود صرفنظر نماید ،

اگرچه مرد هم می تواند نسبت به ارایه دادخواست تقسیط و یا تعدیل تقسیط مهریه خود به دادگاه اقدام نماید و دادگاه نیز با توجه به شرایط و وضعیت مالی وی اقدام به تقسیط و یا تعدیل اقساط ایشان می نماید.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.