آیا به زن معتاد مهریه تعلق میگیرد؟

  • آیا مهریه زن معتاد ساقط میشود؟
  • حکم مهریه زن معتاد چیست؟
  • آیا اعتیاد زن در پرداخت مهریه تاثیر گذار است؟

حکم مهریه زن معتاد از نظر قانونی

در سال های اخیر متاسفانه موضوع اعتیاد دامنگیر خیلی از افراد حتی زنان نیز شده است تعداد زیادی از مردان به دلیل اعتیاد همسرشان قصد طلاق و جدایی دارند .

علت این موضوع را البته علمای علوم اجتماعی و روانشناسان می‌توانند توضیح بدهند و خارج از بحث ماست ولی ما از نظر حقوقی به بررسی این مسئله می پردازیم.

فرض کنیم که خانمی به دام اعتیاد افتاده باشد و شوهرش تصمیم به جدایی از او گرفته باشد. سوالی که اینجا پیش می آید این است که آیا مرد میتواند به خاطر اعتیاد زن را طلاق بدهد؟

اگر شوهر بخواهد زن را طلاق بدهد مهریه زن چه تکلیفی دارد؟ آیا به دلیل اعتیاد زن مهریه از او ساقط می شود؟ آیا زوجه میتواند مهریه اش را طلب کند یا خیر ؟

حکم مهریه زن معتاد و تقاضای طلاق زوج

برای جواب دادن به این سوالات به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اشاره می کنیم که در آن بیان شده مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید است با عنایت به این ماده قانونی باید بدانیم زوج هر زمان که بخواهد می تواند زوجه را طلاق بدهد و برای طلاق دادن از طرف مردان دلیلی لازم نیست.

رویه به این صورت است که مرد بعد از مراجعه به دادگاه و ارجاع اختلاف به داوری از طرف دادگاه در صورت عدم سازش به وی گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق داده می‌شود و زوجین پس از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و خوانده شدن صیغه طلاق ،طلاق شان ثبت می گردد.

طلاق نیاز به اثبات اعتیاد و خیانت ندارد

بنابراین زوج برای جدایی از همسرش می تواند این کار را به راحتی انجام بدهد و نیاز به هیچ دلیلی از جمله اعتیاد یا خیانت و غیره ندارد.

در مورد موضوع مهریه باید این طور بگوییم که مهریه از مهمترین و اساسی ترین حقوقی می باشد که به محض وقوع عقد ازدواج به زنان تعلق می‌گیرد و مهریه به مجرد وقوع عقد ازدواج به ملکیت زن در خواهد آمد.

اگر زنی بعد از عقد مهریه اش را از مرد مطالبه کند مرد موظف به تادیه یا پرداخت آن می باشد بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

اعتیاد حق مهریه را از بین نمی برد

اگر زنی معتاد به مواد مخدر باشد در این صورت هم مرد باید مهریه همسرش را پرداخت کند و اعتیاد هیچ اثری در از بین رفتن یا حتی کمتر شدن میزان مهریه او نخواهد داشت.

بنابراین در صورت توجه به مسئله مالکیت زن بر مهریه باید گفت زنان به محض واقع شدن عقد نکاح مالک مهریه خود خواهند بود حتی زنان معتاد یا زناکار.

پس اگر مردی با همسر معتادش ارتباط جنسی داشته باشد و بعد از آن بخواهد او را طلاق بدهد یا حتی بدون طلاق همسرش مهریه خود را مطالبه کند تمام مهریه به زن باید پرداخت شود و اعتیاد زن دلیل بر این نمی شود که مهریه به او تعلق نگیرد و اگر عقد نکاح زن معتادی پیش از انجام رابطه جنسی با طلاق خاتمه پیدا کند نصف میزان مهریه تعیین شده به آن زن تعلق می‌گیرد.

اعتیاد زن مهریه را کم هم نمی کند

چون در زمان عقد مقدار مهریه نصف خواهد بود و فقط عدم رابطه زناشویی در اینجاست که مهریه را نصف میکند و معتاد بودن زن هیچ اثری در کم شدن مقدار مهریه ندارد پس اعتیاد زن باعث از بین رفتن حق او بر مهریه اش نمی شود حتی موجب کاهش مقدار مهریه‌اش نیز نمی‌شود و اگر مردی بخواهد همسر معتادش را طلاق بدهد باید مهریه او را به طور کامل بپردازد.

آیا زن معتاد حق دریافت نفقه دارد؟ شرایط دریافت نفقه زن معتاد چیست؟

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه غذا اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

باید بدانیم قانون برای نفقه مقدار مشخصی را معین نکرده است و زن در صورت تمکین واجب النفقه خواهد بود تمکین به معنای این است که زن با همسرش رابطه زناشویی داشته باشد و زنی که تمکین نکند را اصطلاحا ناشزه می نامند از دیگر اشکال بروز تمکین این است که زن در اقامتگاه شوهرش سکونت داشته باشد به این معنا که زن در صورتی حق دریافت نفقه دارد که در جایی که همسرش معین می‌کند زندگی کند اگر زنی در محل اقامتی که شوهرش برای زندگی انتخاب کرده زندگی نکند و بدون رضایت شوهرش در محل دیگری زندگی کند یا منزل را ترک کند ناشزه میباشد و شوهرش قانونا می تواند نفقه وی را پرداخت نکند.

نفقه زن به تمکین مربوط است نه اعتیاد

بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده باید بگوییم تعلق نفقه به زن فقط مشروط به تمکین می باشد و موضوعات دیگری همچون اعتیاد یا خیانت و ارتکاب جرم و غیره از بین برنده حق یک زن بر نفقه اش نیست.

نکته دیگری که اشاره به آن در مورد نفقه خالی از لطف نیست این است که قانون در مسئله نفقه به توان مالی مرد توجه نمی‌شود اما بر اساس رویه موجود کارشناسان تعیین مقدار نفقه در عمل میزان توان مالی مرد را در نظر می گیرند.

به خاطر رعایت مصالح خانواده اگر مردی از نظر مالی توان بالایی نداشته باشد به صورت نامحسوس و نا آشکار آن را در نظر می‌گیرند و نفقه همسرش را کمتر تعیین میکنند.

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
عدم نیاز به فسخ سند اجاره بعداز انقضاء مدت