راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نرخنامه ترجمه رسمی ۱۴۰۲

تصویب و ابلاغ تعرفه سال ۱۴۰۲ حق الزحمه ترجمه رسمی

به اطلاع می­ رساند؛ در اجرای ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی به تصویب ریاست معظم قوه ­قضاییه رسید. این تعرفه در ۱۱ ماده و۱۰۲ ردیف عنوان سند، برای کلیه زبان‌ها به صورت یکسان تنظیم شده و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ برای مترجمان و دفاتر ترجمه رسمی کشور لازم الاجرا خواهد بود. بدیهی است؛ هرگونه تخطی از تعرفه اعلامی، از تخلفات انتظامی مترجمان رسمی محسوب و موجبات تعقیب انتظامی مترجم رسمی خاطی خواهد شد.

«  تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی از سال  1402»

تعاریف:

الف – اسناد معین شده (تیپ): اسنادی هستند که شکل، فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر دارد و مصادیق آنها در جدول زیر (تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی) ذکر شده است؛

ب- اسناد معین نشده (غیرتیپ): اسنادی هستند که فرم‌، شکل یکسان و ساختار متحدالشکل فراگیر ندارند و مشمول مصادیق مندرج در جدول تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی نمی­باشد.

نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی:

ماده ۱- تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین نشده (غیرتیپ)، در کلیه زبان­ های بیگانه، به ازای ترجمه هر کلمه از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس ۲.۷۰۰ ریال می‌باشد.

ماده۲- تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین شده (تیپ) به شرح ارقام مندرج در جدول زیر است و بر آن مبنا دستمزد دریافت خواهد شد.

ماده ۳- در صورتی که سند مورد تقاضای ترجمه، در فهرست عناوین جدول تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی نباشد، تعرفه براساس مشابه­ترین سند از نظر محتوا، در نظر گرفته خواهد شد؛ در غیراین­صورت تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده (غیرتیپ) محاسبه خواهد بود.

ماده ۴- هزینه انجام امور دفتری از قبیل روگرفت (کپی)، اسکن، بارگذاری متن ترجمه در سامانه سنام، تشکیل فایل الکترونیکی، اخذ تمبر الکترونیکی، استعلام و… علاوه بر تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی، به ازای هر سند مبلغ 300,000 ریال در نظر گرفته می­شود.

ماده ۵- در صورتی که متقاضی ترجمه از مترجم رسمی علاوه­بر نسخه اصلی، نسخه اضافی درخواست کند، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضای مترجم در آن صفحه، مبلغ ۶۰,۰۰۰ ریال، هزینه در نظر گرفته می شود و به ازای هر پلمب اضافی، هزینه دفتری مجزا اخذ خواهد شد؛

ماده ۶- در صورت درخواست متقاضی از مترجم رسمی، برای هرگونه اصلاح در ترجمه رسمی تأیید شده، به دلیل تغییر محتوای سند پس از ترجمه، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند و هزینه تعداد کلمات تغییر یافته، اخذ خواهد شد.

ماده ۷- مبلغ هزینه ورودی در هر سند صرفاً برای ۵ صفحه اول است و اگر تعداد صفحات از ۵ صفحه بیشتر شود، به‌ازای هر ۵ صفحه اضافه، نصف هزینه ورودی نیز دریافت می­شود.

ماده ۸- دستمزد مترجم رسمی برای ترجمه شفاهی تا یک ساعت مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مازاد بر یک ساعت، به ازای هر ساعت اضافی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه می­ گردد که متقاضی حداقل یک ساعت قبل از تشکیل جلسه، هزینه را به حساب اعلامی مترجم رسمی و در موارد دولتی به حساب اعلامی از طرف اداره متبوع واریز و قبض آن را دریافت می نماید.

ماده ۹- در جدول تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی، ملاک یک صفحه، یک برگ A4  با تعداد استاندارد ۲۲ سطر و هر سطر دارای ۱۲ کلمه با اندازه قلم ۱۲ می‌باشد.

ماده ۱۰- هر مترجم رسمی دارای پروانه معتبر، مکلف است سالانه حداقل دو فقره ترجمه رسمی معاضدتی(رایگان) را انجام دهد که از طرف اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه ارجاع می­گردد.

ماده ۱۱- این تعرفه در ۱۱ ماده و۱۰۲ردیف عنوان سند با تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی برای کلیه زبان‌ها به صورت یکسان تنظیم شده و از تاریخ تصویب و ابلاغ برای مترجمان و دفاتر ترجمه رسمی کشور لازم­الاجرا خواهد بود. هرگونه تخطی از تعرفه اعلامی، از تخلفات انتظامی مترجمان رسمی محسوب و موجبات تعقیب انتظامی مترجم رسمی خاطی خواهد شد.

(تمام مبالغ در واحد تومان)

ردیفنوع سند و مدرکتعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی از سال۱۴۰۲
۱ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هرترم)۳۳,۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰
۲ریزنمرات دانشگاه (هرترم)۳۶,۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰
۳کارت شناسایی۵۴,۰۰۰
۴کارت معافیت۵۴,۰۰۰
۵کارت ملی۵۴,۰۰۰
۶شناسنامه۶۳,۰۰۰
۷وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت)۹,۰۰۰
۸ابلاغیه، اخطار قضایی۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۵,۴۰۰
۹برگه مرخصی۷۲,۰۰۰
۱۰توصیه­نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن۲,۷۰۰
۱۱جواز اشتغال به کار۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۷۰۰
۱۲حکم بازنشستگی۶۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰
۱۳دفترچه بیمه۷۵,۰۰۰
۱۴دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش­دانشگاهی۷۵,۰۰۰
۱۵ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هر سال)۶۶.۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰
۱۶سند تلفن همراه۷۲,۰۰۰
۱۷فیش مستمری۶۶,۰۰۰+ هر آیتم ۹۰۰
۱۸کارت بازرگانی هوشمند۷۲,۰۰۰
۱۹کارت عضویت نظام مهندسی۷۲,۰۰۰
۲۰کارت نظام پزشکی۷۲,۰۰۰
۲۱کارت واکسیناسیون۶۶,۰۰۰+ هر نوبت تزریق ۹۰۰
۲۲کارت پایان خدمت۷۲,۰۰۰
۲۳گزارش ورود و خروج از کشور۶۶,۰۰۰+ هر تردد ۱.۳۵۰
۲۴گواهی اشتغال به تحصیل۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۷۰۰
۲۵گواهی تجرد، تولّد، فوت۷۲,۰۰۰
۲۶گواهینامه رانندگی۷۲,۰۰۰
۲۷گواهی ریزنمرات دانشگاهی۶۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰
۲۸گواهی عدم خسارت خودرو۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰
۲۹گواهی عدم سوءپیشینه (غیرفرمی)۶۴.۸۰۰+ هر سطر ۴,۵۰۰
۳۰گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی)۷۲,۰۰۰
۳۱گذرنامه۸۴,۰۰۰+ هر پرفراژ ۴,۵۰۰
۳۲روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۲.۷۰۰
۳۳اساسنامه ثبت شرکت­ها۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۴,۵۰۰
۳۴اوراق مشارکت و اوراق قرضه۱۰۸,۰۰۰
۳۵انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …)۹۰,۰۰۰
۳۶برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی۱۲۶,۰۰۰
۳۷برگ آزمایش پزشکی۹۰,۰۰۰
۳۸برگ جلب، احضاریه۱۰۲.۰۰۰ + هر سطر متن۴,۵۰۰
۳۹برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی۱۰۲,۰۰۰+به ازای هر تغییر محل اشتغال ۴,۵۰۰
۴۰پروانه دائم پزشکی۱۰۲,۰۰۰
۴۱پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی۱۰۸,۰۰۰
۴۲پروانه نشر و انتشارات۱۰۸,۰۰۰
۴۳پروانه وکالت۱۰۸,۰۰۰
۴۴پرینت­های بانکی۹۹,۰۰۰+ هر تراکنش بانکی  1.350
۴۵تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی۹۷.۵۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰
۴۶ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع۱۰۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۲.۷۰۰
۴۷جواز دفن۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن ۳.۰۰۰
۴۸جواز کسب پشت و رو۱۱۱,۰۰۰
۴۹ریز مکالمات تلفن۸۲.۵,۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۱.۳۵۰
۵۰سر فصل دروس۹۷,۵۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۴,۵۰۰
۵۱سند وسائط نقلیه سبک۱۱۲,۵۰۰+ هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰
۵۲فیش حقوقی۹۷,۵۰۰+ هر آیتم ریالی ۹۰۰
۵۳کارت مباشرت۱۰۸.۰۰۰
۵۴کارنامه توصیفی ابتدائی۱۰۰,۵۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۲,۲۵۰
۵۵گواهی­ها (سایز A5) اعم از  اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی،گواهی صحت مهر۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۲,۷۰۰
۵۶گواهی ها(سایز A4) اعم از  اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی،گواهی صحت مهر۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی۴,۵۰۰
۵۷گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا۱۰۸,۰۰۰
۵۸گواهی فنی و حرفه­ای۱۰۸,۰۰۰
۵۹لیست بیمه کارکنان۹۷,۵۰۰+ به ازای هر نفر کارکنان ۹۰۰
۶۰آگهی تأسیس (ثبت شرکت­ها، روزنامه رسمی)۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۲.۲۵۰
۶۱اجاره­نامه، بنچاق و صلح­نامه محضری (قدیم)۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۶.۷۵۰
۶۲قرارداد بیمه۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۶,۰۰۰
۶۳بیمه شخص ثالث۱۳۲.۰۰۰+ هر سطر توضیحات۳.۷۵۰
۶۴ترازنامه شرکت­ها، اظهارنامه مالیاتی۱۵۰,۰۰۰
۶۵پروانه پایان کار ساختمان۱۴۴,۰۰۰
۶۶پروانه دفترچه­ای یا شناسنامه ساختمان۱۴۴,۰۰۰
۶۷پروانه مهندسی۱۴۴,۰۰۰
۶۸حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق۱۴۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰
۶۹قرارداد استخدامی۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن قراراد ۴,۵۰۰
۷۰کارت شناسایی کارگاه۱۳۸.۰۰۰
۷۱گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A5)۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳,۷۵۰
۷۲گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A4)۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۵.۲۵۰
۷۳گواهی حصر وراثت۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۶,۷۵۰
۷۴مبایعه­نامه و اجاره­نامه با کد رهگیری۱۵۷,۵۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۴,۵۰۰
۷۵موافقت اصولی۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن ۵.۴۰۰
۷۶دفترچه وکالت۱۳۵,۰۰۰+ هر پرفراژ ۸,۲۵۰
۷۷تعهدنامه۱۸۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰
۷۸اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه)۱۸۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰
۷۹بارنامه۱۸۳.۰۰۰
۸۰برگ سبز گمرکی۱۶۹.۵۰۰
۸۱برگ نظریه کارشناسی ملک۱۸۰,۰۰۰
۸۲پروانه بهره برداری (پشت و رو)۱۷۲,۵۰۰
۸۳جواز تأسیس۱۷۱.۰۰۰
۸۴سند ازدواج یا رونوشت آن۱۷۵,۵۰۰+ هر سطر مهریه ۲,۷۰۰
۸۵سند مالکیت (دفترچه­ای)۱۷۱,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲.۷۰۰
۸۶هر نقل و انتقال، رهن و غیره۱۸,۰۰۰
۸۷قیم­نامه۱۶۶,۵۰۰+هر سطر متن ۲,۲۵۰
۸۸مالیات بر ارث۱۶۲,۰۰۰+ هر نیم سطر ۲,۲۵۰
۸۹وکالت­نامه (سایز A4)۱۸۹,۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۶,۷۵۰
۹۰وکالت­نامه بزرگ (سایز A3)۱۶۲,۰۰۰+ هر سطر متن وکالتنامه ۸,۲۵۰
۹۱اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت­نامه (پشت و رو)۲۵۲.۰۰۰
۹۲اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)۲۲۸.۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰
۹۳سند طلاق یا رونوشت آن۲۰۲.۵۰۰
۹۴سند مالکیت (تک برگی)۲۱۰,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰
۹۵قرارداد۱۸۹.۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۴.۵۰۰
۹۶گزارش حسابرسی۱۵۰.۰۰۰
۹۷گواهی حمل و نقل جاده­ای۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن ۶.۷۵۰
۹۸دفترچه ترانزیت۱۳۵.۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۷,۰۰۰
۹۹گواهی آموزشی (شرکت در سمینار)۹۷.۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۴.۵۰۰
۱۰۰سند فروش وسیله نقلیه۱۷۰,۰۰۰
۱۰۱صورتحساب مالی۸۳,۰۰۰+ هر آیتم ریالی ۱.۳۵۰
۱۰۲هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه۲.۲۵۰
به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.