راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه اجاره نامه ماشین آلات راهسازی

متن حقوقی سند اجاره ماشین آلات راهسازی

مورد اجاره: شش‌دانگ یک دستگاه بلدوزر سیستم ……….. مدل ………… دارای شماره سریال ……….. موضوع سند شماره ………… مورخ ……… دفترخانه …………..

مدت اجاره: ………. ماه کامل شمسی از تاریخ ………. لغایت ………… می‌باشد.

مال الاجاره: مبلغ ……………….. (…… میلیون ریال) برای تمام مدت اجاره می‌باشد که تمام مبلغ مذکور حسب الاقرار موجر به وسیله مستاجر و اصل به مشارالیه گردیده است.

سایر شروط و تعهدات:

ماده۱- مالیات مشاغل و عوارض شهرداری به عهده مستاجر ونیز تعمیرات دستگاه ها وماشین آلات و لوازم اساسی اعم از خرابی دستگاه وتعمیرات موتوری وهزینه های مصرفی نظیر گازوئیل و روغن ولاستیک وغیره برعهده مستاجر می‌باشد.

ماده ۲ـ حفظ ومراقبت از دستگاه‌ها و ماشین آلات مورد اجاره به عهده مستأجر است ودر صورتی که هر گونه خسارتی به دستگاهها وماشین آلات وارد گردد مستاجر موظف و متعهد به جبران آن می‌باشد.

ماده ۳ـ مستأجر متعهد است همان طوری که مورد اجاره را از هر حیث وبه هرصورت سالم تحویل گرفته (ویا طبق صورتمجلس تحویل وتحول به هر صورت که تحویل گرفته) هنگام تحویل به موجر سالم تحویل نماید و رسید کتبی دریافت دارد.

ماده ۴ـ مادامی که مستأجر دستگاهها و ماشین آلات مورد اجاره را در تصرف داشته و تحویل موجر نداده باید اجرت المثل بپردازد و رسید کتبی دریافت دارد.

ماده ۵ـ چنانچه موجر و مستأجر به تراضی و توافق یکدیگر اقدام به فسخ قرارداد اجاره یا تمدید آن ننمایند و مستأجر از تحویل دادن مورد اجاره خودداری نماید موجر می تواند جهت رفع تصرف و تحویل ودراختیار گرفتن مورد اجاره (ماشین آلات مورد اجاره ) به مراجع ذیصلاح قضایی وقانونی مراجعه نماید.

ماده ۶ـ مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به غیر یا خویشاوندان و فرزندان ندارد و تخلف از این شرط موجب فسخ قرارداد از جانب موجرخواهد گردید.

ماده ۷- موجر حق خواهد داشت به طور سرزده و در هر زمان که بخواهد نسبت به بازدید از نحوه فعالیت و عملکرد دستگاه‌ها و ماشین آلات مورد اجاره با اطلاع قبلی یا حتی بدون اطلاع قبلی مستاجر شخصاً یا به توسط نماینده خویش اقدام نماید.

ماده ۸ – مستاجر می‌بایست قبل از انتقال و جابجایی دستگاهها به محل گارگاه خود ویا معدن مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع موجر برساند.

ماده۹- مستاجر متعهد گردید حداکثر هشت ساعت از دستگاه‌ها و ماشین آلات مورد اجاره استفاده و بهره برداری نماید. و بیش از میزان ساعت مذکور مجاز به استفاده نمی‌باشد.

ماده ۱۰- اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن اگرچه فاحش باشد از طرفین بعمل آمد.

ماده ۱۱- اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن اگرچه فاحش باشد از طرفین به عمل آمد.

با عنایت به اینکه این سند بدون اخذ هرگونه استعلام از ادارات دارایی و شهرداری و تامین اجتماعی تنظیم گردیده متعاملین خود متعهد به پرداخت هرگونه بدهی احتمالی از این حیث به ادارات ذیربط گردیدند و دفترخانه هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

مدارک و مستندات مورد نیاز

  • اصل سند مالکیت اعم از سند کمپانی یا سند رسمی
  • مدارک شناسایی طرفین
به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.