راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه اجاره نامه ماشین آلات

متن حقوقی سند اجاره ماشین آلات

مورد اجاره: به اظهار طرفین تجهیزات و دستگاه‌های تولید بتن شامل تجهیزات آزمایشگاهی و یک دستگاه ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) که مستأجر مالکیت موجر را نسبت به دستگاههای فوق الذکر مورد اجاره قبول و تایید  و آن را رویت نموده و از کمیت و کیفیت و محل استقرار آن مطلع بوده وبه اقراره صحیح و سالم به تصرف و قبض مستأجر داده شده و وی اقرار به تصرف و قبض می‌نماید و لذا هیچگونه مسئولیتی در این خصوص به عهده این دفتر نمی‌باشد.

مدت اجاره: …………………. ماه شمسی از تاریخ ………….. لغایت ……………می باشد .

اجاره بها: مبلغ ……………………… ریال برای تمامی مدت فوق الذکر که از قرار ماهیانه مبلغ ……………… میلیون ریال می‌باشد که مستأجر موظف است در اول هر ماه ضمن اخذ رسید به موجر پرداخت نماید ، در غیر اینصورت ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ سررسید، موجر حق فسخ مورد اجاره را خواهد داشت.

شرایط ضمن عقد:

۱-تجهیزات و دستگاههای مورد اجاره به عنوان امانت نزد مستأجر بوده که مستأجر متعهد گردید در نگهداری از آنها اهتمام نماید و در غیر اینصورت در برابر موجر مسئول بوده و هیچگونه ایراد و توجیهی از نظر موجر مسموع نخواهد بود و در واقع ید مستأجر نسبت به مورد اجاره امانی بوده تا از آن استیفای منفعت نماید.

۲-مورد اجاره صرفاً جهت تولید بتن بوده و مستأجر حق ندارد هیچگونه استفاده دیگری اعم از متعارف یا غیر متعارف از آن و محل قرار گرفتن آن نماید.

تبصره: در صورت تخلف از بند فوق موجر حق خواهد داشت عقد اجاره را فسخ نماید و تمامی مبلغ اجاره باقی مانده تا پایان مدت اجاره را از مستأجر نقداً” دریافت نماید.

۳-کلیه هزینه‌های مربوط به مالیات مشاغل و دارایی و بیمه و عوارض شهرداری مربوطه و به طور کلی هزینه های مربوط به ادارات ذینفع دریافت وجوه از شهروندان، به عهده مستأجر است و موجر متعهد به پرداخت هیچگونه هزینه‌ای اعم از پیش بینی شده و یا غیر از آن نبوده و به عبارت دیگر موجر از پرداخت هرگونه وجهی به ادارات مربوطه مبری از مسئولیت می‌باشد.

۴-کلیه هزینه های مربوط به تعمیر تجهیزات اعم از اینکه جهت انتفاع مورد اجاره باشد یا غیر از آن و همچنین استفاده از آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد به عهده مستأجر است.

۵– در صورت نیاز به تعمیر تجهیزات مذکور، مدت تعمیر که مانع از استفاده و تولید بوده باشد داخل در مدت اجاره محسوب می‌شود و به نسبت آن به مدت اجاره افزوده خواهد شد.

۶– مستأجر حق انتقال مورد اجاره را کلاً و جزئاً بدون موافقت کتبی موجر به هر نحوی از انحاء حتی بصورت وکالت و یا صلح حقوق و غیره به غیر را ندارد .

۷-مستأجر متعهد است بهای آب  و برق و گاز و تلفن مصرفی مورد اجاره و محل آن را در موعد مقرر به سازمانهای مربوطه پرداخت نماید و قبوض پرداختی آن را در هنگام انقضاء مدت اجاره تحویل موجر دهد.

۸– مستأجر متعهد گردید با انقضای مدت اجاره و یا حین‌الفسخ، مورد اجاره را تخلیه و ضمن تصفیه حسابهای فی‌مابین به موجرتحویل نماید و در صورت بروز هرگونه عیب و نقصی در مورد اجاره در طول مدت اجاره به هر نحو اعم از اینکه ناشی از استفاده مستأجر و فعل وی بوده یا ناشی از عوامل دیگری ( غیر از فورس‌ماژور ) باشد از عهده خسارات وارده برآید.

۹– چنانچه هر یک از طرفین قبل از انقضاء مدت اجاره تمایل به فسخ قرارداد داشته باشد می‌بایست مراتب فسخ را یک ماه قبل با ارسال اظهارنامه رسمی به اطلاع طرف مقابل برساند.

تبصره: در صورتی که مستأجر قصد فسخ داشته باشد علاوه بر رعایت مقررات این بند می‌بایست یک ماه اجاره بهای اضافی و بلاعوض را نیز به موجر بپردازد.

۱۰-مستأجر با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد اجاره اقدام به تنظیم این سند اجاره نموده  و متعهد گردید که هر گونه ادعایی درباره نحوه بهره برداری از مورد اجاره و امثال آن پیش آید خود شخصاً” پاسخگو باشد.

۱۱-طرفین کلیه خیارات قانونی به خصوص خیار عیب را از خودشان سلب و ساقط نموده‌اند و در واقع وجود یا موجود شدن هرگونه عیبی در مورد اجاره مجوزی برای فسخ آن از ناحیه مستأجر نخواهد بود و عیب مذکور باید برطرف گردد که در اینصورت مطابق بند ۵ فوق عمل خواهد شد .

۱۲– مستأجر یک فقره چک به شماره ………….. عهده بانک ………. را  به عنوان ضمانت تحویل مورد اجاره، پس از انقضاء عقد اجاره بابت بدهی های احتمالی به سازمان‌ها و ادارات و یا شرکت‌های ذینفع، تحویل موجر داده است.

۵/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.