راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه دادخواست درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی کشور

فرجامخواه یا پژوهشخواه: احمد ، شهرت: ح ، شغل: بازرگان ، محل اقامت : تهران، ………………

فرجامخوانده یا پژوهش خوانده: مرتضی، شهرت : گ ، شغل: خانه دار ، محل اقامت : گرمسار ، خیابان …شماره ……

وکیل یا سرپرست یا ولی: احسان ، شهرت: م ، شغل : وکالت ، محل اقامت : تهران، خیابان الف شماره …….

بخوانید: نمونه دادخواست به دادگاه تجدیدنظر استان

محکوم به تجدید نظر از دادنامه ….. شعبه ۱۳۱ دادگاه عمومی تهران به کلاسه …..

شرح درخواست

نسبت به دادنامه که در تاریخ ۷۵/۵/۱۴ از دادگاه عمومی تهران شعبه ۱۳۱ صادر شده و در تاریخ ۲ ماه ۱۳۷۵/۶
ابلاغ شده معترض است و درخواست رسیدگی تجدید نظر می شود، رونوشت دادنامه و لایحه تجدیدنظر و وکالتنامه جمعا ۵ برگ پیوست دادخواست می باشد.


محل امضاء
احسان -م
وکیل دادگستری


محل شماره ثبت دادخواست ……..

بخوانید: نمونه رأی قرار رد درخواست تجدیدنظر

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.