راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت(۲)

خواهان: ……….نام خانوادگی: ……….نام پدر: ……….شغل: تجارت، محل اقامت: ………………..

خوانده: ……….نام خانوادگی: ……….نام پدر: ……….شغل: پیمانکار ساختمان، محل اقامت: ………………..

بخوانید : نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت

وکیل یا نماینده قانونی: ……….نام خانوادگی: ……….نام پدر: ……….شغل: ………. محل اقامت: ………………..

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت بر جلوگیری و منع عملیات ساختمانی

در ادامه بخوانید : نمونه رأی قرار دستور موقت

دلایل و منضمات دادخواست: قرارداد، استعلام ثبتی، گواهی دفترخانه

ریاست شعبه …………… دادگاه ………………

احتراما
وفق قرارداد مورخ ……. اینجانب با خوانده قراردادی امضاء نموده ام که بر اساس آن مقرر بوده خوانده در ملک واقع در … تعداد ۵ واحد آپارتمان دو خوابه طبق نقشه احداث کند که با ایجاد ده واحد در عملیات ساختمانی تخلفاتی نموده و ادامه آن موجب بروز خسارات بیشتر به اینجانب خواهد شد، از طرف دیگر این ترتیب در بردارنده مخارج بیشتری می شود که به هیچ وجه مورد توافق طرفین نبوده است. اکنون وفق ماده ۷۷۰ ق – آ – د – م صدور دستور موقت بر منع ادامه عملیات ساختمان و توقف آن تا رسیدگی ماهیتی استدعا می شود.
دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده ۷۸۲ قانون مذکور ظرف مدت قانونی تقدیم خوانده شد.

اجرای قرار حسب ماده ۷۸۱ قبل از ابلاغ مورد تقاضا است.


نام ۔ امضاء


شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

شعبه ……………… دادگاه ………………رسیدگی فرمائید
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده……………………….
تاریخ …………………امضاء

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.