راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه دادخواست واخواهی

برگ دادخواست به ……………

فرجامخواه یا پژوهشخواه: مولود، شهرت : ……….،شغل : خانه دار ، محل اقامت : ……………

فرجامخوانده یا پژوهشخوانده : ……….، شهرت : ……….،شغل : رفوگر فرش ، محل اقامت : ……………

وکیل یا سرپرست یا ولی : سید حسین ، شهرت : ……….،شغل : وکالت ، محل اقامت : …………….

محکوم به واخواهی از دادنامه ………..شعبه ۶۸ دادگاه حقوقی ۲ ، پرونده کلاسه ……….

بخوانید: نمونه رأی واخواهی

شرح دادخواست

نسبت به دادنامه که در تاریخ ……….۶۹/۱۲/۲۶………. از دادگاه ………. حقوقی ………شعبه ….۶۸ صادر شده و در تاریخ ۳۰….ماه ……….ابلاغ شده واخواه و درخواست رسیدگی…………..واخواهی- میشود

رونوشت دادنامه و لایحه واخواهی و وکالتنامه که جمعا ….۷….برگ پیوست دادخواست میباشد

دادخواست، لایحه واخواهی، دادنامه هر یک در دو نسخه به انضمام وکالت نامه ضمیمه است.

محل امضا

محل شماره ثبت دادخواست : ……………

نکته : واخواهی به همان شعبه صادرکننده رأی داده می شود و دادخواست مستقیما در دفتر ثبت دادخواستهای دادگاه صادر کننده رأی ثبت می گردد، بنابراین ضرورتی به ارجاع رئیس کل محاکم، معاون، یا مقام ارجاع کننده دیگر ندارد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.