راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه دادخواست واخواهی

برگ دادخواست به ……………

فرجامخواه یا پژوهشخواه: مولود، شهرت : ……….،شغل : خانه دار ، محل اقامت : ……………

فرجامخوانده یا پژوهشخوانده : ……….، شهرت : ……….،شغل : رفوگر فرش ، محل اقامت : ……………

وکیل یا سرپرست یا ولی : سید حسین ، شهرت : ……….،شغل : وکالت ، محل اقامت : …………….

محکوم به واخواهی از دادنامه ………..شعبه ۶۸ دادگاه حقوقی ۲ ، پرونده کلاسه ……….

بخوانید: نمونه رأی واخواهی

شرح دادخواست

نسبت به دادنامه که در تاریخ ……….۶۹/۱۲/۲۶………. از دادگاه ………. حقوقی ………شعبه ….۶۸ صادر شده و در تاریخ ۳۰….ماه ……….ابلاغ شده واخواه و درخواست رسیدگی…………..واخواهی- میشود

رونوشت دادنامه و لایحه واخواهی و وکالتنامه که جمعا ….۷….برگ پیوست دادخواست میباشد

دادخواست، لایحه واخواهی، دادنامه هر یک در دو نسخه به انضمام وکالت نامه ضمیمه است.

محل امضا

محل شماره ثبت دادخواست : ……………

نکته : واخواهی به همان شعبه صادرکننده رأی داده می شود و دادخواست مستقیما در دفتر ثبت دادخواستهای دادگاه صادر کننده رأی ثبت می گردد، بنابراین ضرورتی به ارجاع رئیس کل محاکم، معاون، یا مقام ارجاع کننده دیگر ندارد.

۱/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.