راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند اقرارنامه به زوجیت

حاضر این دفتر گردیدند ۱ – آقای * و ۲-خانم *، مقرین با مشخصات فوق و بعد الحضور با ستایش و سپاس به خداوند بخشاینده و مهربان و درود فراوان بر پیامبر پاک و خاندان عزیزش اقرار صریح نمودند که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ با رضایت و ایجاب و قبول خود و بدون شبهه با رعایت کامل موازین شرعی و به طور عادی به عقد نکاح یکدیگر در آمدیم و رابطه زناشویی داشتیم و همسر هستیم و هم اینک مایلیم با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج خود به طور قانونی اقدام نماییم.

خرید متن کامل نمونه سند اقرارنامه به زوجیت

۴/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.