راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند صلح حق التالیف

مصالح: با تمام مشخصات

متصالح: با تمام مشخصات

مورد صلح: کلیه حقوق فرضیه ومتصوره مصالح از حق الامتیاز وحق التالیف وحق التصنیف تمامی آثار مکتوب و مجموع مقالات و داستانهای کوتاه و نمایشنامه‌ها و رمان‌های تالیفی اعم از از اینکه چاپ گردیده و یا درآینده منتشر خواهد شد بطوریکه هیچگونه حقی وحقوقی در مورد صلح برای مصالح باقی نمانده باشد و همگی متعلق به متصالح مرقوم بوده و متصالح از هر جهت و هر بابت قائم مقام قانونی مصالح در استفاده از مورد صلح میباشد وحق دارد از تمامی مزایای قانونی وشرعی آن بهره‌مند شود و کلیه مدارک نرم افرازی آن‌ها را در اختیار دارد

مبلغ مال الصلح: مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه رایج که به اقراره تسلیم مصالح گردیده است. اسقاط کافه خیارات خصوصا خیارات جاری در صلح از طرفین به عمل آمد ومصالح ضمن العقد تا ده سال کامل خورشیدی ضامن کشف فساد شرعی وقانونی مورد صلح بوده و متعهد است درصورت کشف خلاف علاوه بر رد المال الصلح در یافتی ازعهده خسارات وارده به اشخاص حقیقی وحقوقی برآید ومسئولیت انجام این صلح به عهده مصطلحین می‌باشد

نوشته: لاله مرکزی موقر – دفتریاراول دفتر۱۱۳ تهران – منبع: وبلاگ سردفتران پیشکسوت

۴.۴/۵ - (۸ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.