راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد اجرای سقف تیرچه و بلوک

مالک : آقای ………… فرزند ………شماره شناسنامه ………… ساکن …………

پیمانکار : آقای ………… فرزند ………شماره شناسنامه ………… ساکن …………

موضوع قرارداد : اجرای سقف تیرچه بلوک
مواردی که در قرارداد باید رعایت گردند به قرار زیر هستند .


۱)اجرای سقف تیرچه بلوک( بلوک و سفال و یا فیبر بنا به نظر مالک ) طبق نقشه‌های تأیید شده نظام مهندسی و شهرداری شهرستان سروآباد و زیر نظر و مورد تأیید مهندس ناظر که شامل موارد زیر می‌باشد :

الف – نصب تیرچه‌ها و پرکننده‌ها ( بلوک ، سفال و یا فیبر) و نصب میلگردهای حرارتی و ممان منفی، قالب‌بندی سقف و بتن‌ریزی آن و قالب‌بندی و بتن‌ریزی راه‌پله‌ها و نصب تیرچه‌ی پاگردها و بتن‌ریزی وکامل آن، ماله‌کشی سقف و آماده سازی کف‌ها برای فاز بعدی که دیوار چینی و تیغه‌بندی می‌باشد.


ب- خلاصه عملیات این مرحله از پیمان ، اجرای سقف تیرچه‌بلوک از قرار هر مترمربع …………… ریال ( واحد کار مترمربع می‌باشد) که در پایان کار و پس از تأیید مهندس ناظر باید بعد از محاسبه پرداخت گردد.


۲)تهیه و آماده سازی مصالح به عهده مالک می‌باشد و تهیه وسایل و ابزار کار به عهده پیمانکار می‌باشد.حراست و حفاظت از ابزار کار و وسایل به عهده پیمانکار می‌باشد تهیه‌ی خورد و خوراک کارگران به عهده‌ی پیمانکار می‌باشد و مالک در این زمینه هیچوگنه تعهدی ندارد.


۳)نحوه پرداخت دستمزد در پایان کار می‌باشد.


۴)رعایت اصول اخلاقی و حرمت همسایه‌ها و پرهیز از رفتارهای نامناسب و همچنین استفاده صحیح و مناسب از مصالح ساختمانی و پرهیز از ریخت و پاش آن توسط عوامل اجرایی الزامی است.


۵)مدت اجرای پروژه از تاریخ ……… لغایت ……… حداکثر به مدت ……… روز بوده که پیمانکار متعهد به رعایت آن می‌باشد. در صورت برخورد با موانع مدت زمان آن قابل تمدید می‌باشد. در صورت تأخیر در کار ،مالک به ازای هر روز تأخیر مبلغ ………… ریال را از صورت‌وضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود.


۶)چنانچه بنا به هر دلایلی کار از طرف مالک تعطیل گردد. مالک موظف است بنا به درصد پیشرفت کار مبلغ قرارداد را پرداخت نماید.


۷)مسئولیت هر گونه سوانح(صدمات بدنی، جرح و فوت) در حین اجرای کار به عهده پیمانکار می‌باشد.


۸)این قرارداد با حضور طرفین (پیمانکار و مالک ) در یک صفحه و با رضایت کامل و رؤیت نقشه‌های اجرایی و بازدید از محل کار منعقد شده و پیمانکار از کم و کیف آن اطلاع پیدا کرده است.


۹)نمونه‌برداری و آزمایش بتن توسط آزمایشگاه با درخواست و هزینه مالک صورت می‌گیرد و پیمانکار باید پاسخگوی تضمین کیفیت بتن و مقاومت آن باشد.


۱۰)چنانچه مالک در هر مرحله تشخیص دهد که پیمانکار توان اجرای کار را ندارد می‌تواند با هماهنگی ناظر و یا یک نفر کارشناس دادگستری با تهیه صورتجلسه‌ای محلی با امضای حداقل دو نفر شاهد پیمانکار را خلع ید نماید.


امضای مالک/ امضای پیمانکار

امضای مهندس ناظر/ امضای شهود وقت

۳.۷/۵ - (۳ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.