راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد کار- استخدام بازاریاب


بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین :

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………… کد پستی ……… .

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. .

۲- نوع قرارداد :

قرارداد غیرموقت یا دائمی
قرارداد موقت یا مدت معین
قرارداد معین
قرارداد آزمایشی
قرارداد آموزشی
۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

۱-۳ اعطای سمت بازاریاب به منظور جذب مشتریان و حمل و به فروش رساندن کالا ( نام کالا، نوع و میزان آن قید گردد)

۲-۳ بازاریاب حق هیچ گونه اخذ وجوه مالی را از مشتری به صورت نقداً ندارد و صرفاً می بایست از طریق دستگاه POS شرکت به شماره …. مبالغ فروش محصول را دریافت نماید.

۳-۳ بازاریاب موظف است که پیش از اعلام بهای محصول عرضه شده، قیمت خرد فروشی یا کلی فروشی محصول را از طریق شماره تماس دفتر ….. استعلام نماید.

۴-۳ هنگام مکاتبات و تماس های تلفنی اعلام کد پرسنلی بازاریاب الزامی می باشد.

۵-۳ بازاریاب متعهد می گردد با رعایت اصول اخلاقی و عرفی تمام تلاش خویش را در جهت حفظ منافع کارفرما(اعطاء کننده تصدی بازاریابی) به کار گیرد.

۶-۳ بخش از انبار مرتبط با محصولات شرکت در ید بازاریاب امانی بوده و ایشان می بایست نهایت دقت و جدیت خود را در حفظ و نگهداری و رعایت امانت به عمل خواهد آورد.

۷-۳ بازاریاب حق واگذاری جز یا کل اجرای این قرارداد را به اشخاص ثالث ندارد.

۸-۳ درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش محصول به مشتریان، مطابق با قرارداد، پس از ارائه خدمت و پایان کار به حساب شما، به شماره ….. واریز خواهد شد.

۴- محل انجام کار :

بین ساعات … الی …. بازاریاب می بایست در دفتر شرکت به منظور رسیدگی به خدمات و فروش های ارائه شده روز پیشین حاضر گردد و بین ساعات … الی …. ایشان موظف است در مسیر …. که حوزه فروش محصول می می باشد، مشتری به مشتری مراجعه نموده و نسبت به اخذ سفارش محصول اقدام نماید.

۵- تاریخ انعقاد قرارداد :

………………………………………….

۶- مدت قرارداد : …………………….

۷- ساعات کار : ……………………….

( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

۸- حق السعی :

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه :

به موجب شماره بیمه ……. کارگر در تاریخ ……. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در ….. نسخه و ….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان ……………….محل امضاء و اثر انگشت کارمند……………….

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.