راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نوع سند: نمونه اقرار اثاث البیت

نوع سند: نمونه اقراراثاث البیت

در تاریخ ذیل حاضر دفتر گردید آقای (با تمام مشخصات وآدرس…) زوج نامبرده درنکاحیه شماره… دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره… بعدالحضور در کمال صحت وسلامت اقرار صریح نمود براینکه کلیه اثاث البیت موجود در منزل مسکونی اینجانب بطور کلی مخصوصا پنچ تخته قالی اعلای بافت بی‌نام تبریز وچهار تخته قالیچه ذرع و نیم ابریشم بافت قم ودو دستگاه یخچال دو در سامسونگ ومبلمان استیل و کمد وویترین وسایل داخل آن ومیز وصندلی نهارخوری دوازده نفره وچینیجات ولوستر وآباژور وماشین لباسشوئی و ظرف شوئی اعم از جهیزیه وغیره متعلق به همسر دائمی خود خانم (با تمام مشخصات ساکن نشانی فوق) بوده واینجانب هیچگونه حقی وحقوقی نسبت به آن‌ها نداشته وهمسر نامبرده اقراربه تصرف نمود.

نگارش: لاله مرکزی موقر دفتر یار اول دفتر ۱۱۳ تهران

نمونه سند اقرار اثاث البیت (۲)

در تاریخ تحریرحاضر گردید آقای …… با مشخصات صدر الذکر و بعد الحضور و پس از احراز هویت در کمال عقل و شعور من دون الجبر و الاکراه اقرار صریح و اعتراف شرعی نمود مبنی بر این که تمامی اثاث البیت منزل ایشان بدون استثناء از جاروب تا پاروب به هر مقدار و به هر عنوان و اسم و رسم و مشخه ای که بوده باشد راجع به همسر خود خانم …..  بوده و آقای …….  مقرِّ با مشخصات فوق را در وسایل منزل مذکور هیچ حق و علاقه ای به هیچ عنوان و به هیچ سببی از اسباب نبوده و همه آن اموال بدون استثناء متعلق به خانم ….. و  در مالکیت ایشان می باشد و لذا چنانچه نامبرده یا قائم مقام قانونی ایشان در آینده نسبت به مراتب مسطوره به مقام حرفی واعتراضی برآیند لغو و باطل و غیر مسموع بوده و حق هر گونه اعتراض و ادعای آنی و آتی را از خود سلب و ساقط نمود.مفاد این سند فقط در نفس اقرار نافذ و معتبر است.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.