راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

وکالت نامه پدر برای ازدواج دختر

مطابق قوانین شرعی و نظام جمهوری اسلامی ایران، رضایت پدر برای ازدواج دختر باکره الزامی است. اما به هر دلیل ممکن است پدری بخواهد این حق قانونی خود را به هر شخصی مانند مادر دختر یا حتی خود دختر وکالت دهد. در این صورت با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی درخواست تنظیم سند وکالت نامه پدر برای ازدواج دختر می‌دهد و بعد از تنظیم آنرا امضا می‌کند.

متن وکالت نامه پدر برای ازدواج دختر

با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و در صورت فقد هر گونه مانع و رادع قانونی، مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج و سایر مراجع ذیربط جهت مزاوجت دائمی فرزند اناث موکل بنام… با هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند به هر صداق و مهریه و هر نحو و ترتیب و به هر شرط ضمن العقد وفق مقررات و موازین شرعی و قانونی و اعطاء رضایت و تنفیذ و تائید ازدواج و قیام به انجام تمامی تشریفات معموله و امضای ذیل کلیه دفاتر و اسناد و قباله نکاحیه و اوراق و اسناد و نوشتجات مربوطه، و به طور اعم انجام هر امر مورد نیاز به جای موکل به عنوان ولی قانونی دوشیزه موصوف و اتخاذ هر نوع تصیم به جای موکل و انجام سایر امورات اعم از موارد مرقوم با پیش بینی نشده در این وکالت که جهت انجام مورد وکالت لازم و ضروری بوده باشد من البدو الی الختم بدون استثناء و محدودیت به نحوی که در هیچ یک از مراحل و مراجع نیازی به اذن و اجازه و حضور و امضای مجدد و ثانوی موکل نباشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم جهت انجام دادن به تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل مجاز و ماذون و دارای همه گونه اختیارات لازمه قانونی بوده و اقدام و امضای وکیل در این موارد به جای اقدام و امضای موکل ممضی و معتبر بوده و این وکالت در نفس وکالت موثر است.

دانلود متن وکالت نامه پدر برای ازدواج دختر

مستند قانونی الزام رضایت پدر برای ازدواج دختر باکره

مستند الزام رضایت پدر برای ازدواج دختر باکره، ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ است، در این قانون آمده است نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است.

۳ نکته درباره مسیر دادگاه در صورت‌عدم رضایت پدر

۱- در صورتیکه دختر دوشیزه تمایلی به ازدواج داشته و فرد مناسبی را برای ازدواج در نظر داشته باشد یا فرد متعارفی از ولی خواستگاری نماید و پدر اذن و رضایت به این ازدواج ندهد دختر دوشیزه میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده میتواند تقاضای اذن در ازدواج بنماید.

۲-دادگاه خانواده بعد از رسیدگی و تشخیص صلاحیت معرفی شده به عنوان خواستگار اقدام به صدور اجازه ازدواج مینماید.

۳- خوانده این دعوا پدر است و خواهان آن دختر و خواستگار هم به دادگاه معرفی میشود و حسب تشخیص قاضی دادگاه خانواده و طبق روش و سلیقه ایشان رسیدگی انجام میشود.

بیشتر بخوانید:

سوالات متداول

در صورت‌عدم رضایت پدر برای ازدواج دختر باکره به چه دادگاهی باید مراجعه کرد؟

دادگاه خانواده

پدر برای ازدواج دختر باکره به چه کسی می‌تواند وکالت بدهد؟

به هر شخصی که بخواهد و محدودیتی ندارد.

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.