چطور مهریه ندهیم ؟

چطور مهریه ندهیم

این یک اصل کلی است که مهریه یک دین یا بدهی است و حق قانونی و شرعی زن می باشد و ظاهرا چطور مهریه ندهیم از اساس شاید سوال درستی نباشد اما به هر حال این سوالی است که برخی از مردان می پرسند.

همانطور که پرداخت کردن یا پرداخت نکردن بدهی به اشخاص دیگر هیچ ارتباطی با میزان یا مقدار آن بدهی ندارد پرداخت مهریه زنان نیز به مقدار پول با تعداد سکه و ..ارتباطی ندارد، چون مرد در هنگام عقد این بدهی را پذیرفته ، مجبور به پرداخت آن در هر زمانیکه زن بخواهد می‌باشد.

چطور مهریه را ندهیم اما قانونی…

با وجود این اصل، استثنائاتی هم در مورد عدم تعلق مهریه کامل یا بخشی از مهر به زن وجود دارد که به بیان آن میپردازیم، این نکات شاید پاسخ به همین سوال باشد گه چطور و در چه شرایطی مهریه داده نمی شود:

۱-اگر عقد بین زن و شوهر باطل بوده باشد و بین آنها رابطه زناشویی رخ نداده باشد، زن حق دریافت مهریه ندارد.(بر اساس قانون ۱۰۸۹ قانون مدنی)

۲-چون زن و شوهر می توانند بعد از عقد ازدواج هم میزان مهریه را تعیین کنند، اگر بعد عقد و قبل از تعیین مهریه زن فوت کند و بین آنها رابطه جنسی انجام نشده باشد، مرد از پرداخت مهریه معاف است. اما اگر رابطه شکل گرفته باشد زن(ورثه او) مستحق مهرالمثل است.

۳-ا گر عقد بین زن و شوهر به دلیلی فسخ بشود و رابطه زناشویی بین آنها رخ نداده باشد، مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد.(البته دراین مورد یک استثنا وجود دارد و آن «عنن بودن مرد» یعنی ناتوانی از برقراری رابطه جنسی است که در این صورت نصف مهریه‌ تعلق می‌گیرد.

  مجازات انتقال اموال برای فرار از مهریه

۴-یکی از راههای نپرداختن مهریه کامل توسط مردان ،طلاق قبل از رابطه جنسی است که در این حالت نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد و اگر مرد قبل از عقد مهریه را کامل پرداخت کرده باشد، میتواند نصف آن را پس بگیرد.

۵-اگر به درخواست زن و بدلیل کراهت (تنفر شدید)از مرد صورت بگیرد یا در صورتی که طلاق توافقی باشد، چون از نوع طلاق خلع است،زن بخشی یا تمام مهریه خود را می‌بخشد تا جدا شود.

آیا با خیانت زن، مهریه تعلق میگیرد؟

بله. مهریه حق شرعی و قانونی زن است و به محض عقد ازدواج او میتواند مهریه خود را طلب کند. خیانت کردن این حق را ازبین نمی‌برد و تأثیری در از بین رفتن و با حتی کاهش میزان آن ندارد.

مهریه زنی که بچه دار نمی شود:

اگر مرد بخواهد همسرش را بخاطر اینکه بچه دار نمیشود طلاق بدهد باید مهریه او را کامل بپردازد و بچه دار نشدن تاثیری در مهریه ندارد.(البته اگر عدم بارداری از دلایل فسخ نکاح نباشد.)

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.