راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

گروکشی از طرف عروس خانم

از موضوعاتی که این روزها در مراسم خواستگاری و خصوصا بله برون مورد کفتگو و چانه زنی خانواده هاست، عندالمطالبه و یا عندالاستطاعه بودن مهریه است و جالب اینکه برخلاف تصور عمومی در هر دو شکل قضیه در صورت‌عدم توانایی مرد به پرداخت مهر امکان بازداشت و زندانی کردن شوهر وجود ندارد الا اینکه در اولی زن حق دارد تا مهریه خود را بطور کامل دریافت نکرده از تمکین خودداری و در صورتیکه که مهر عندالاستطاعه باشد مکلف به تمکین است.

در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده:
زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند…

به تعبیر دیگر همانطور که در خرید و فروش هر کدام از طرفین معامله از «حق حبس» برخوردارند و می‌توانند اجرای تعهد خود را منوط به انجام تعهد توسط طرف دیگر کنند (مثلا خریدار تا فروشنده مبیع یا همان کالا را به او تسلیم نکرده خریدار می‌تواند از پرداخت ثمن و بهای جنس خریداری شده امتناع کند) در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد عروس خانم هم این حق را دارد تا مهر خود را به تمام و کمال دریافت نکرده از روابط زناشویی با آقا داماد خودداری نماید.

به نظرم این بدترین نوع گروکشی و موجب تنزل مقام زن در حد یک کالاست.

نوشته: پرویز رضایی

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.