راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

اطلاعات لازم درباره وکالت طلاق

راه گرفتن وکالت طلاق چیست و کجا باید رفت؟

وکالت طلاق که مرد حق دارد به زن بدهد، یکی از شایع‌ترین وکالت‌هایی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

با توجه به مسائل مختلف فرهنگی در جامعه، درخواست این نوع وکالت از سوی همسران دیگر چیز عجیب و نادری نیست.

برای اینکه زن بتواند بدون دخالت همسر، از سوی زوج خود را طلاق دهد راه دیگری نیز دارد.

این راه همان شرط ضمن عقد است که هنگام ازدواج و عقد دائم در سند ازدواج از سوی دفترخانه ازدواج ثبت می‌شود.

اگر مرد (زوج) خارج از کشور باشد و بخواهد به همسرش (زوجه) حق طلاق بدهد هم راه حل قانونی وجود دارد.

از آنجائیکه در خارج از کشور دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد، مرد می‌تواند به کنسولگری یا سفارت ایران در کشورهای دیگر مراجعه کند و در آنجا اقدام به ثبت وکالت کند.

این وکالت نیز مانند وکالت در طلاق دفاتر اسناد رسمی، قانونی و در دادگاه‌ها معتبر است.

وکالت طلاق

آیا وکالت در طلاق قابل عزل است؟

این که وکالت در طلاق قابل عزل باشد یا خیر بستگی به این دارد که موکل (مرد) وکالت خود را قابل عزل به همسرش بدهد یا خیر.

کلا در وکالت، موکل (در اینجا مرد) حق دارد وکالت خود را قابل عزل یا بلاعزل کند.

همچنین مرد می‌تواند وکالت را محدود به زمان خاصی مثلا یک ساله کند.

این که وکالت قابل عزل یا غیر قابل عزل می‌تواند در دفترخانه تنظیم شود، فقط مربوط به وکالت در طلاقی است که بعد از عقد تنظیم می‌شود.
در شرط ضمن عقد که مرد به زن وکالت در طلاق می‌دهد با توجه به این که این شرط ضمن یک عقد لازم است قابل عزل نیست و مرد فردای روز عقد نمی‌تواند وکالت خود را باطل کند.

وکالت در طلاق قابل عزل باشد یا غیر قابل عزل؟


کلا در دادگاه اگر وکالت در طلاق قابل عزل باشد برای زن مشکل ایجاد می‌شود و معمولا قضات این وکالت را به سادگی قبول نمی‌کنند.

برای این که مشخص نیست هنوز وکالت پابرجاست یا زن از وکالت در طلاق عزل شده است.

آیا به اشخاص دیگر هم می‌توان وکالت در طلاق داد؟

بله، کلا حق طلاق، حقی است که با توجه به قوانین شرعی و قانونی برای مرد است.

این حق را مرد می‌تواند به هر فردی از جمله پدر همسر یا هر فرد دیگری نیز بدهد.
این وکالت نیز مانند وکالت طلاق مرد به زن، می‌تواند مدت دار یا دائم، بلاعزل یا قابل عزل باشد.

سند وکالت در دفترخانه

چرا کسی ممکن است وکالت در طلاق را به غیر همسرش بدهد؟


دلایل مختلفی برای این که کسی حق طلاق را به غیر همسرش بدهد می‌تواند وجود داشته باشد.

کلا در مسائل خانوادگی انگیزه‌ها برای تنظیم چنین سندهایی متفاوت و مختلف است.

به عنوان مثال مردی می‌تواند جائی باشد که امکان پیگیری و ثبت طلاق همسرش را نداشته باشد و مثلا وکالت در طلاق را به یکی از اقوام خود بدهد.

آیا مرد می‌تواند حق طلاق را خود سلب نماید؟


خیر، طلاق حقی است که مرد به زن می‌تواند اعطا کند اما این حق از خودش به هیچ وجه سلب و ساقط نمی‌شود.

برخی موارد دیده شده است که مراجعین به دفترخانه از سران دفاتر می‌خواهند که مرد حق طلاق را از خود سلب کند.

چنین وکالتی قابل تنظیم در هیچ دفترخانه‌‌ای نیست.

در صورت تنظیم چنین وکالتی نیز، این وکالت باطل و سردفتری که چنین وکالت نامه‌‌ای را تنظیم و ثبت کند تخلف کرده و با وی برخود خواهد شد.

آیا وکالت در طلاق برای مراجعه به دادگاه کافی است؟


خیر، زن با داشتن وکالت مستقیما نمی‌تواند به دادگاه مراجعه کند و حکم طلاق خود را بگیرد.

برای اینکه زن بتواند از حق طلاق خود که به واسطه وکالت در طلاق گرفته است استفاده کند

می‌بایست به یک وکیل دادگستری مراجعه کند.

زن با وکالتی که از همسرش دارد برای همسرش در حقیقت وکیلی می‌گیرد که آن وکیل از طرف مرد اقدام به طلاق زن می‌کند.

زن می‌تواند با وکالت در طلاق به دادگاه مراجعه نکند؟


حضور یا عدم حضور زن در دادگاه به وکالت در طلاقش ارتباطی ندارد و با آن وکالت فقط حضور مرد منتفی می‌شود.

زن نیز می‌تواند وکیل دادگستری برای خود داشته باشد.

البته برای آزمایش گواهی عدم بارداری حضور زن نیاز می‌شود.

پس از حکم دادگاه در دفترخانه طلاق حضور وکیل دادگستری نیاز است؟


خیر، زن با داشتن وکالت در طلاق با دفترخانه ازدواج و طلاق مراجعه می‌کند و صیغه طلاق جاری می‌شود.

مدارک لازم وکالت طلاق در دفترخانه


برای وکالت در طلاق (حق طلاق) مدارک خاصی در دفترخانه لازم نیست.

کارت ملی، شناسنامه و عقدنامه برای وکالت در طلاق در دفترخانه کافی است.

آیا حضور زن در دفترخانه برای گرفتن حق طلاق الزامی است؟


خیر، وکالت را مرد فقط امضاء و تائید می‌کند.

برای این سند هیچ نیازی به حضور همسر و زن در دفترخانه نیست.

در وکالت طلاق به چه نکاتی باید توجه کرد؟


این نوع وکالت غالبا مربوط به طلاق‌های توافقی است.

بهتر است تمام موضوعات مربوط به ازدواج و طلاق در زمان تنظیم وکالت در طلاق در دفترخانه در نظر گرفته شود.

موضوعاتی مانند حضانت فرزند، مهریه، نفقه و جهیزیه از جمله مواردی است که بهتر است توافقات آن انجام شود و در سند رسمی ثبت و تنظیم شود.

برای هر نوع مشاوره و اطلاعات بیشتر در خصوص این سند وکالت نامه

از جمله هزینه حق وکالت طلاق با کارشناسان ما تماس بگیرید.

در صورت لزوم وکیل مناسب و دفترخانه اسناد رسمی به شما معرفی می‌شود.

حق طلاق
وکالت و نمونه سند

نمونه و متن وکالت طلاق(حق طلاق)

مورد وکالت: مراجعه به دادگاهها، دادسراها مجتمع‌های قضایی، شوراهای حل اختلاف، دفاتر خدمات قضائی،

دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق، دفاتر و مراکز مشاوره (مشاوره قضائی، خانواده، کارشناسی خانواده و واحدهای داوری)

و قبول نظریه مشاور و سایر مراجع ذیربط و ذیصلاح و تقدیم هر گونه دادخواست و در خواست و

مطلقه نمودن وکیل از قید زوجیت موکل بهر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات، توافقی

و با هر شرط و قرار و بهر طریق وبا قید شرط قبول بذل تمام مهریه و کلیه حقوق مالیه ناشی از زوجیت

اعم از نفقه، اجرت المثل، نحله و غیره با تطبیق به موارد مندرج در

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن

و یا سایر قوانین و مقررات جاری و عقد قرارداد با وکلای دادگستری

ضمن انتخاب وکیل دادگستری در رابطه با تقدیم دادخواست

و دفاع و انجام مورد وکالت با حق عزل وکلای انتخابی و

داشتن کلیه اختیارات مندرج در مادتین ۳۵و۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی

و درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و تحویل گرفتن

تمامی جهیزیه و امضای سند طلاق و ثبت دفتر

و احتمالا اصلاحیه‌های آن و تادیه هزینه‌ها و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک از اصل یا رونوشت یا کپی

و دادن وکالت جهت اجرای صیغه طلاق. ضمنا حق تعیین تکلیف حضانت اطفال مشترک مطابق قانون میباشد.

با سلب حق اعتراض از ارای صادره اعم ازواخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم با حق توکیل غیر ولوکرارا دارای اختیارات تامه میباشد.

اقدام و امضا و عمل وی بجای موکل نافذ و معتبر است

و نیازی به حضور موکل یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد.

موکل باقراره ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را تا پایان مدت وکالت از خود سلب و ساقط نمود.


مستندات: سند نکاحیه بشماره چاپی –به شماره ترتیب –مورخ – دفتر ازدواج شماره –

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.