راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند صلح بخشی از مهریه

صلح بخشی از مهریه، یکی از اسنادی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود. اسناد مربوط به صلح مهریه یا بخشش مهریه و غیره همگی مرتبط با دفترخانه اسناد رسمی است.

این نوع اسناد در دفاتر ازدواج و محضر عقد، ثبت و تنظیم نمی شود.

نمونه سند صلح بخشی از مهریه

مصالح (زوجه):
متصالح (زوج):

مورد مصالحه کلیه حقوق حقیقی و فرضی و واقعی مطالبات مصالح ناشی از —– (تعداد کم شده) ———– از کل مهریه (صداق) مشار الیها

موضوع سند ازدواج (نکاحیه ) شماره ——– مورخ ———– تنظیمی وصادره دفتر رسمی ازدواج شماره ——– که بر ذمه آقای ———– (زوج) به مشخصات فوق می باشد به نحوی که پس از امضاء این سند دیگر هیچگونه حقی از حقوق مزبور برای مصالح در مورد صلح باقی نمانده و تمامی آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح می باشد.

و مابقی به تعداد —————– همچنان بر ذمه زوج (متصالح) مستقر می باشد .

ادامه متن سند صلح بخشی از مهریه

مال الصلح: هزینه رفت و بر گشت یک سفر زیارتی کربلای معلی

معادل ————- —— میلیون ریال وجه رایج ایران که بنا باظهار طرفین در وجه مصالح پرداخت گردیده است .

تمام شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و به اظهار صیغه و غیر و اجرا گردیده

و متعاقدین این سند ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم که به اقرار عقد خارج مزبور

فی مابین بطور شفاهی منعقد گردیده هرگونه ادعا واعتراض بدی ولو به عنوان تضرر و غیر را از خود سلب وساقط نمودند.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.