راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

بازاریابی

نمونه قرارداد حق العمل کاری ( بازاریابی , پخش و فروش )

نمونه قرارداد حق العمل کاری ( بازاریابی , پخش و فروش )ماده 1) طرفین قرارداد : الف) شرکت …………………. به مدیریت ……………. به شماره ثبت …………….. به آدرس …………….. تلفن ……………………. به عنوان آمر .
ادامه مطلب ...