راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

ترکیه

قانون اساسی ترکیه

خیلی از افراد با قانون اساسی در کشور ترکیه آشنا هستند، ما در این مطلب شما را با قوانین حاکم در کشور ترکیه آشنا خواهیم کرد. مهمترين قانون هر كشورى قانون اساسى آن كشور است. در
ادامه مطلب ...