راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

ترک تعقیب در شورای حل اختلاف

قرار ترک تعقیب چیست؟

در این پست مایلم تا در مورد یکی از نواوری های قانونگذار که در زمینه حقوق کیفری به نظرم ممکن است در بزنگاه هایی برای همه افراد کاربردی و مفید باشد توضیحاتی ارائه کنم. برای درک ساده
ادامه مطلب ...