راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

خاطرات دفترخانه

وصیت عجیب آقای همسایه

خاطرات دفترخانه حدود هفتادساله یا بیشتر به نظر می‌رسید با قدی نسبتا کوتاه و چاق و البته ظاهری آراسته.مرد سعی می‌کرد خیلی شمرده و با متانت کلمات را ادا کند در حالی که درست رو بروی من
ادامه مطلب ...