راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

دفتر حافظ منافع ایران در کانادا

خدمات کنسولی ایرانیان مقیم کانادا و آمریکا در هاوانا کوبا

رضا عامری مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه با اشاره به فراهم شدن امکان صدور گذرنامه و شناسنامه و برخی خدمات کنسولی دیگر برای هموطنان ایرانی مقیم آمریکا و کانادا در
ادامه مطلب ...