راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

سردفتر

دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی

دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی (بخشنامه شماره ۱۹۸۰۵۱/ ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/ ۱۱/ ۲۱ سازمان ثبت و اسناد کشور ) نظر به اینکه پس از تاسیس دفتر
ادامه مطلب ...