راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

سفارت ایران در فرانکفورت سامانه میخک

گواهی تجرد و اجازه ازدواج در سفارت ایران در فرانکفورت

کنسولگری ایران در فرانکفورت در خصوص گواهی تجرد توضیحات زیر را منتشر کرده است: بر اساس مقررات جاری کشور آلمان، چنانچه هموطنان مقیم قصد ثبت ازدواج نزد مقامات آلمانی داشته باشند،
ادامه مطلب ...