راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

قانون مجازات اسلامی

قوانین جعل اسناد

تعریف جعل اسناد درایران، جعل یک سند، دردو شکل اساسی، به صورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود. جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش
ادامه مطلب ...

مجازات تهدید به مرگ

تعریف تهدید به مرگ هر زمان که فردی با استفاده از الفاظی که عینا بار معنایی تهدید جانی و یا قتل و مرگ را در برداشته باشد به تهدید فردی بپردازد می‌توان آن را مصداق تهدید به مرگ دانست
ادامه مطلب ...

قانون سقط درمانی

متن قانون سقط درمانی ماده واحده. سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و
ادامه مطلب ...