قانون مجازات اسلامی

قوانین جعل اسناد

تعریف جعل اسناد درایران، جعل یک سند، دردو شکل اساسی، به صورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود. جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های ...

مجازات تهدید به مرگ

تعریف تهدید به مرگ هر زمان که فردی با استفاده از الفاظی که عینا بار معنایی تهدید جانی و یا قتل و مرگ را در برداشته باشد به تهدید فردی بپردازد می‌توان آن را ...

قانون سقط درمانی

متن قانون سقط درمانی ماده واحده. سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه ...

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۰۸ توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی ...
پیام به ما در واتس اپ