راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

مجلس شورای اسلامی

قانون سقط درمانی

متن قانون سقط درمانی ماده واحده. سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و
ادامه مطلب ...

قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص بومی‌گزینی در جذب و استخدام در دستگاه‌های اجرایی (مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی) قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات
ادامه مطلب ...

قانون مجازات اسلامی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژادرئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ادامه مطلب ...