پرداخت مهریه

گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر

مهریه یک دین یا بدهی است که به محض وقوع عقد ازدواج، زن مالک آن می‌شود و مرد متعهد می‌شود که به موجب درخواست زن مهریه او را بپردازد. بر اساس قانون ۱۰۸۲ ...