ساعت کاری و آدرس ادارات وزارت امورخارجه

ساعت کاری و آدرس ادارات مختلف وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران را در ادامه می خوانید.

آدرس وزارت امورخارجه ایران

آدرس: جمهوری اسلامی ایران، تهران، میدان امام خمینی (ره) -خیابان امام خمینی (ره) – وزارت امور خارجه

تلفن وزارت امورخارجه

تلفنخانه : ۶۱۱۵۱
روابط عمومی : ۶۶۷۳۹۱۹۱
دورنگار : ۶۱۱۵۴۲۷۵

ساعت کاری ادارات مختلف وزارت امورخارجه

بخش های مختلف وزارت امور خارجه
شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۳۰

ادارات کنسولی
شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۳۰

پذیرش مراجعین ادارات کنسولی در ساختمان شماره ۳
شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

مراجعین اداره تائید اسناد درساختمان شماره ۹
شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

نقشه ساختمان های وزارت امورخارجه

آدرس اداره های وزارت امورخارجه ایران

 • ادارات کنسولی در ساختمان شماره ۳ وزارت امور خارجه :خیابان امام خمینی (ره) جنب سر درباغ ملی
 • اداره تائید اسناد درساختمان شماره ۹ وزارت امور خارجه :خیابان امام خمینی (ره) سر درباغ ملی – میدان مشق
 • ساختمان شماره ۳ :امور کنسولی
 • ساختمان شماره ۹ :ستاد کنسولی کانادا
 • ادارات کنسولی مستقر درساختمان شماره ۳ وزارت امور خارجه :
  • اداره کل کنسولی
  • اداره گذرنامه و روادید
  • اداره سجلات و احوال شخصیه
  • اداره تابعیت ، مهاجرین و امور پناهندگان
  • اداره امور اجتماعی
  • اداره امور دانشچوئی ، بورسها و مدارس خارج از کشور

سوالات متداول

آیا تلفن مستقیم ادارات مختلف وزارت امورخارجه جایی درج شده است؟

خیر، برای تماس با هر یک از بخش های وزارت امورخارجه می بایست با دبیرخانه تماس گرفت.

برای مراجعه به وزارت امورخارجه با توجه به این که در منطقه طرح ترافیک است چه راهی وجود دارد؟

استفاده از متروبه مقصد ایستگاه امام خمینی

ساعت کاری وزارت امورخارجه چه ساعاتی است؟

بستگی دارد به اداره و خدمات آنها، در این مقاله لیست آنها را می خوانید.

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
صدور و تمدید گذرنامه در سفارت ایران در لندن
صدور و تمدید گذرنامه در سفارت ایران در لندن