راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعطیلات رسمی آلمان ۲۰۲۲

تاریخ و نام تعطیلات رسمی ملی ، تعطیلات محلی و تعطیلات سنتی

۱
۲۰۲۲
سال نو۲۰۲۲-۰۱-۰۱در روز شنبهتعطیلات رسمی
اعتقاد به مقدسات۲۰۲۲-۰۱-۰۶پنج شنبهتعطیلات مسلمانان
روز فرانسه و آلمان۲۰۲۲-۰۱-۲۲در روز شنبهتعطیلات یا سالگرد
روز بزرگداشت قربانیان ناسیونال سوسیالیسم۲۰۲۲-۰۱-۲۷پنج شنبهتعطیلات یا سالگرد
روز حریم خصوصی اروپا۲۰۲۲-۰۱-۲۸جمعهتعطیلات یا سالگرد
۲
۲۰۲۲
روز مهمان نوازی کودکان۲۰۲۲-۰۲-۱۰پنج شنبهتعطیلات یا سالگرد
روز ولنتاین۲۰۲۲-۰۲-۱۴دوشنبهتعطیلات یا سالگرد
دوشنبه سخیف۲۰۲۲-۰۲-۲۸دوشنبهتعطیلات یا سالگرد
۳
۲۰۲۲
سه شنبه خاموش / ماردی گراس۲۰۲۲-۰۳-۰۱سهشنبهتعطیلات مسیحی
کارناوال / چهارشنبه خاکستر۲۰۲۲-۰۳-۰۲چهار شنبهتعطیلات مذهبی
روز جهانی زن۲۰۲۲-۰۳-۰۸سهشنبهتعطیلات یا سالگرد
روز جهانی زن۲۰۲۲-۰۳-۰۸سهشنبهمکان مشترک برای تعطیلات
روز سنت پاتریک۲۰۲۲-۰۳-۱۷پنج شنبهتعطیلات یا سالگرد
۴
۲۰۲۲
یکشنبه نخل۲۰۲۲-۰۴-۱۰روز یکشنبهتعطیلات مسیحی
پنجشنبه بزرگ۲۰۲۲-۰۴-۱۴پنج شنبهتعطیلات مذهبی
جمعه خوب۲۰۲۲-۰۴-۱۵جمعهتعطیلات مسیحی
روز عید پاک ارتدکس۲۰۲۲-۰۴-۱۷روز یکشنبهتعطیلات مذهبی
روز عید پاک ارتدکس۲۰۲۲-۰۴-۱۷روز یکشنبهتعطیلات مسلمانان
دوشنبه عید پاک ارتدکس۲۰۲۲-۰۴-۱۸دوشنبهتعطیلات مسیحی
روز آبجو آلمان۲۰۲۲-۰۴-۲۳در روز شنبهتعطیلات یا سالگرد
روز دختران – روز اطلاعات شغلی۲۰۲۲-۰۴-۲۸پنج شنبهتعطیلات یا سالگرد
شب والپورگیس۲۰۲۲-۰۴-۳۰در روز شنبهتعطیلات یا سالگرد
۵
۲۰۲۲
اول ماه مه۲۰۲۲-۰۵-۰۱روز یکشنبهتعطیلات رسمی
روز اروپا۲۰۲۲-۰۵-۰۵پنج شنبهتعطیلات یا سالگرد
روز مادر۲۰۲۲-۰۵-۰۸روز یکشنبهتعطیلات یا سالگرد
روز قانون اساسی۲۰۲۲-۰۵-۲۳دوشنبهتعطیلات یا سالگرد
روز پدر۲۰۲۲-۰۵-۲۶پنج شنبهتعطیلات یا سالگرد
روز عروج عیسی مسیح۲۰۲۲-۰۵-۲۶پنج شنبهتعطیلات مسیحی
۶
۲۰۲۲
روز جهانی کودک۲۰۲۲-۰۶-۰۱چهار شنبهتعطیلات یا سالگرد
روز اروپا دوچرخه۲۰۲۲-۰۶-۰۳جمعهتعطیلات یا سالگرد
ارتحال ارتجاع پنطیکاست۲۰۲۲-۰۶-۰۵روز یکشنبهتعطیلات مسیحی
ارتحال ارتجاع پنطیکاست۲۰۲۲-۰۶-۰۵روز یکشنبهتعطیلات مسلمانان
دوشنبه سفید۲۰۲۲-۰۶-۰۶دوشنبهتعطیلات مسیحی
روز افراد کم بینا۲۰۲۲-۰۶-۰۶دوشنبهتعطیلات یا سالگرد
پیکر کریستی۲۰۲۲-۰۶-۱۶پنج شنبهتعطیلات مسلمانان
پیکر کریستی۲۰۲۲-۰۶-۱۶پنج شنبه
روز موسیقی (روز اول)۲۰۲۲-۰۶-۱۷جمعهتعطیلات یا سالگرد
یکشنبه بدون خودرو۲۰۲۲-۰۶-۱۹روز یکشنبهتعطیلات یا سالگرد
روز معماری۲۰۲۲-۰۶-۲۵در روز شنبهتعطیلات یا سالگرد
۸
۲۰۲۲
جشنواره صلح۲۰۲۲-۰۸-۰۸دوشنبهجشنواره محلی
فرض مریم۲۰۲۲-۰۸-۱۵دوشنبهتعطیلات مسلمانان
۹
۲۰۲۲
روز صلح جهانی۲۰۲۲-۰۹-۰۱پنج شنبهتعطیلات یا سالگرد
روز زبان آلمانی۲۰۲۲-۰۹-۱۰در روز شنبهتعطیلات یا سالگرد
روزهای میراث اروپا۲۰۲۲-۰۹-۱۱روز یکشنبهتعطیلات یا سالگرد
روز میهن۲۰۲۲-۰۹-۱۱روز یکشنبهتعطیلات یا سالگرد
روز جهانی کودک آلمان۲۰۲۲-۰۹-۲۰سهشنبهتعطیلات یا سالگرد
۱۰
۲۰۲۲
جشنواره برداشت۲۰۲۲-۱۰-۰۲روز یکشنبهتعطیلات یا سالگرد
روز وحدت آلمان۲۰۲۲-۱۰-۰۳دوشنبهتعطیلات رسمی
روز کتابخانه ها۲۰۲۲-۱۰-۲۴دوشنبهتعطیلات یا سالگرد
روز جهانی صرفه جویی۲۰۲۲-۱۰-۲۸جمعهتعطیلات یا سالگرد
روز اصلاحات۲۰۲۲-۱۰-۳۱دوشنبهمکان مشترک برای تعطیلات
هالووین۲۰۲۲-۱۰-۳۱دوشنبهتعطیلات یا سالگرد
۱۱
۲۰۲۲
روز همه مقدسین۲۰۲۲-۱۱-۰۱سهشنبهتعطیلات مسیحی
روز یادبود شیشه شکسته۲۰۲۲-۱۱-۰۹چهار شنبهتعطیلات یا سالگرد
سقوط دیوار برلین۲۰۲۲-۱۱-۰۹چهار شنبهتعطیلات یا سالگرد
روز سنت مارتین۲۰۲۲-۱۱-۱۱جمعهتعطیلات مسیحی
روز ملی عزاداری۲۰۲۲-۱۱-۱۳روز یکشنبهتعطیلات مذهبی
روز توبه۲۰۲۲-۱۱-۱۶چهار شنبهتعطیلات مسلمانان
یکشنبه مردگان۲۰۲۲-۱۱-۲۰روز یکشنبهتعطیلات مذهبی
اول ظهر یکشنبه۲۰۲۲-۱۱-۲۷روز یکشنبهتعطیلات مسیحی
۱۲
۲۰۲۲
یکشنبه ظهور دوم۲۰۲۲-۱۲-۰۴روز یکشنبهتعطیلات مسیحی
روز سنت نیکلاس۲۰۲۲-۱۲-۰۶سهشنبهتعطیلات مسیحی
یکشنبه ظهور سوم۲۰۲۲-۱۲-۱۱روز یکشنبهتعطیلات مسیحی
یکشنبه ظهور چهارم۲۰۲۲-۱۲-۱۸روز یکشنبهتعطیلات مسیحی
روز بزرگداشت روما و سینتی که توسط نسل کشی کشته شدند۲۰۲۲-۱۲-۱۹دوشنبهتعطیلات یا سالگرد
شب کریسمس۲۰۲۲-۱۲-۲۴در روز شنبهتعطیلات مذهبی
روز کریسمس۲۰۲۲-۱۲-۲۵روز یکشنبهتعطیلات مسیحی
روز بوکس۲۰۲۲-۱۲-۲۶دوشنبهتعطیلات مسیحی
شب سال نو۲۰۲۲-۱۲-۳۱در روز شنبهتعطیلات بانکی
۲.۳/۵ - (۳ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.