راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعطیلات رسمی بلژیک – تاریخ دقیق و مناسبت ها

۱
۲۰۲۲
سال نو۲۰۲۲-۰۱-۰۱در روز شنبهتعطیلات رسمی
۴
۲۰۲۲
جمعه خوب۲۰۲۲-۰۴-۱۵جمعهتعطیلات بانکی
روز عید پاک ارتدکس۲۰۲۲-۰۴-۱۷روز یکشنبهتعطیلات رسمی
دوشنبه عید پاک ارتدکس۲۰۲۲-۰۴-۱۸دوشنبهتعطیلات رسمی
۵
۲۰۲۲
اول ماه مه۲۰۲۲-۰۵-۰۱روز یکشنبهتعطیلات رسمی
روز عروج عیسی مسیح۲۰۲۲-۰۵-۲۶پنج شنبهتعطیلات رسمی
۶
۲۰۲۲
پنطیکاست۲۰۲۲-۰۶-۰۵روز یکشنبهتعطیلات رسمی
دوشنبه سفید۲۰۲۲-۰۶-۰۶دوشنبهتعطیلات رسمی
۷
۲۰۲۲
روز ملی بلژیک۲۰۲۲-۰۷-۲۱پنج شنبهتعطیلات رسمی
۸
۲۰۲۲
فرض مریم۲۰۲۲-۰۸-۱۵دوشنبهتعطیلات رسمی
۱۱
۲۰۲۲
روز همه مقدسین۲۰۲۲-۱۱-۰۱سهشنبهتعطیلات رسمی
روز آتش بس۲۰۲۲-۱۱-۱۱جمعهتعطیلات رسمی
۱۲
۲۰۲۲
شب کریسمس۲۰۲۲-۱۲-۲۴در روز شنبهتعطیلات یا سالگرد
روز کریسمس۲۰۲۲-۱۲-۲۵روز یکشنبهتعطیلات رسمی
روز بوکس۲۰۲۲-۱۲-۲۶دوشنبهتعطیلات بانکی
شب سال نو۲۰۲۲-۱۲-۳۱در روز شنبهتعطیلات یا سالگرد

مطالب مرتبط:

۴.۷/۵ - (۳ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.