راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قانون کار جدید امارات: ۶ نوع مرخصی استحقاقی

سوال: من در یک شرکت در سرزمین اصلی دبی کار می‌کنم. من باید در نتیجه یک وضعیت اضطراری به مرخصی طولانی بروم. آیا می‌توانید انواع مختلف مرخصی‌های استحقاقی که در اختیار کارمندان قرار می‌گیرد را توضیح دهید؟ اگر قوانین مربوط به مرخصی‌های بدون حقوق را نیز توضیح دهید، ممنون می‌شوم. آیا می‌توانم به دلیل یک غیبت طولانی که مرخصی با حقوق و مرخصی بدون حقوق را در بر می‌گیرد، اخراج شوم؟

پاسخ: با توجه به سؤالات شما، مفاد قانون فرمان فدرال شماره ۳۳ سال ۲۰۲۱ در مورد تنظیم روابط استخدامی و مصوبه شماره ۱ کابینه در سال ۲۰۲۲ در مورد مقررات اجرایی فرمان فدرال قانون شماره ۳۳ از ۲۰۲۱ در مورد مقررات روابط استخدامی قابل اجرا است.
در امارات، یک کارمند خارج از کشور واجد شرایط مرخصی سالانه، بیماری، زایمان، والدین، سوگواری و تحصیل است.

یک کارمند می‌تواند به ازای هر سال خدمت کامل، ۳۰ روز تقویمی از مرخصی سالانه استفاده کند. این امر مطابق ماده ۲۹ قانون استخدامی است که می‌گوید حداقل مرخصی سالانه بدین شرح است:

آ. ۳۰ روز در سال برای هر سال خدمت.
ب. دو روز در ماه در صورتی که مدت خدمت بیش از شش ماه و کمتر از یک سال باشد.
ج. مرخصی کسری از آخرین سال خدمت در صورت پایان خدمت قبل از استفاده از مانده مرخصی سالانه.

علاوه بر این، یک زن باردار در امارات می‌تواند پس از اتمام شش ماهه بارداری تا ۶۰ روز از مرخصی زایمان با حقوق استفاده کند. این مطابق با بند ۱ و ۳ ماده ۳۰ قانون استخدام است. طبق ماده ۳۱(۳) قانون استخدام، یک کارمند در امارات نیز واجد شرایط ۴۵ روز مرخصی استعلاجی با حقوق است. در ماده ۳۲ قانون استخدامی آمده است که در صورت فوت همسر، کارمندان مستحق ۵ روز و در صورت فوت پدر یا مادر، فرزند، خواهر و برادر، پدربزرگ یا نوه سه روز مرخصی سوگواری هستند.

علاوه بر این، یک کارمند می‌تواند پنج روز مرخصی والدین دریافت کند که باید ظرف شش ماه از تاریخ تولد از آن استفاده کند. در ماده مذکور آمده است که کارمندی در صورتی که در یکی از مؤسسات آموزشی در امارات دانشجو باشد، مشروط بر اینکه دو سال سابقه خدمت نزد کارفرما را سپری کرده باشد، می‌تواند از ۱۰ روز مرخصی تحصیلی در سال استفاده کند.
شایان ذکر است که یک کارمند در امارات ممکن است با رضایت کارفرمای خود از مرخصی بدون حقوق استفاده کند. این امر مطابق ماده ۳۳ قانون استخدامی است که می‌گوید:
۱- کارمند می‌تواند پس از موافقت کارفرما از مرخصی بدون حقوق به غیر از مرخصی‌های مذکور در اینجا استفاده کند.

۲- مرخصی موضوع بند فوق در مدت خدمت کارمند نزد کارفرما و در نظام بازنشستگی طبق قوانین جاری مربوط به حساب نمی‌آید. علاوه بر این، ممکن است به یک کارمند اجازه داده شود که مرخصی‌های سوگواری، والدین، سالانه و بدون حقوق را که در بند ۵ ماده ۲۱ مصوبه شماره ۱ کابینه ۲۰۲۲ ذکر شده است، ترکیب کند.

اگر شما و کارفرمایتان در مورد مرخصی طولانی مدت خود تا تاریخ مشخصی به توافق رسیده باشید، ممکن است اخراج نشوید. با این حال، پس از اتمام مرخصی طولانی مدت، طبق توافق با کارفرما، باید به محل کار خود گزارش دهید.

اگر ظرف هفت روز پس از اتمام مرخصی طولانی مدت مورد توافق طرفین، به محل کار خود مراجعه نکرده باشید، کارفرمای شما می‌تواند بدون اطلاع قبلی، همانطور که در ماده ۴۴ (۸) قانون استخدام ذکر شده است، شما را اخراج کند.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.